NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ - NTM >> Mô hình - Chính sách >>
Xây dựng nông thôn mới cấp thôn bản: Những tiêu chí nào cần phải có?
 

Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định về xây dựng NTM, nhưng có 2 vấn đề chúng tôi chưa rõ, đó là tiêu chí phát triển văn hóa NTM ở cấp xã và thôn bản như thế nào; mục tiêu cụ thể đối với vùng miền núi, biên giới, hải đảo như thế nào?

(Ông Vương Mí So, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang)

Trả lời:

 Nhà văn hóa thôn 5A xã Hà An, huyện Yên Hưng, Quảng Ninh. 

Theo Tiêu chí văn hóa xã và thôn bản về phát triển NTM có chỉ rõ: Phát triển văn hóa, thể thao cấp xã:  

- Có 70% số thôn bản trở lên đạt tiêu chuẩn làng văn hóa theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL).

- 100% thôn, bản có nhà văn hóa và khu thể thao.

- Môi trường đạt tiêu chuẩn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ, trật tự an ninh và an toàn xã hội, xã không có tệ nạn xã hội.

- Bảo vệ tốt khu di tích lịch sử, văn hóa, cảnh quan và các di sản văn hóa dân tộc.

- Thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

- Hoàn thiện hệ thống thiết chế các hoạt động văn hóa, thể thao ở nông thôn.

Phát triển văn hóa, thể thao cấp thôn bản:

- Phát triển nhà văn hóa, khu thể thao ở cấp thôn gắn với phong trào xây dựng thôn bản, làng, ấp văn hóa.

- Xây dựng nòng cốt văn hóa, thể thao thường xuyên đi vào hoạt động ở thôn bản.

- Tăng cường các hoạt động sáng tác và phổ biến các tác phẩm văn hóa - nghệ thuật, các chương trình truyền hình về nông nghiệp, nông dân, nông thôn...

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao ở thôn bản tham gia liên hoan, hội thi văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; sáng tạo, bảo tồn và truyền dạy văn hóa truyền thống, văn hóa dân gian dân tộc mình.

Mục tiêu đối với vùng miền núi, biên giới, hải đảo:

- Đạt 30% người dân sống trong khu vực tham gia thường xuyên vào các hoạt động văn hóa, thể thao, trong đó có 15% dân số luyện tập thể dục thể thao thường xuyên.

- 50% nhà văn hóa xã và khu thể thao thôn bản đạt tiêu chuẩn theo quy định Bộ VHTTDL.

- 60% gia đình giữ vững và phát huy "Gia đình văn hóa", trong đó 5% gia đình văn hóa ở nông thôn làm giàu từ sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

- 70% người dân được phổ biến pháp luật và các quy định về văn hóa mới.

- 80% cán bộ văn hóa, thể thao được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ...

 

 

Theo danviet.vn


Nguồn:
Tag :  

  
  
* Mời bạn góp ý nội dung bài viết. Chân thành cám ơn!
Các tin cùng mục Các tin mới nhất
  
Liên Kết
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn