NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ - NTM >> CSDL Nghiên cứu Quốc gia >>
Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở vùng trọng điểm kinh tế miền Trung (Qua khảo sát ở Quảng Nam và Đà Nẵng)
 
Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Dũng Anh, ThS
        Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở vùng trọng điểm kinh tế miền Trung (Qua khảo sát ở Quảng Nam và Đà Nẵng) / Học viện CT-HC Khu vực III; Nguyễn Dũng Anh. - Hà Nội , 2010. - 146tr.
        Disk-8-128264.pdf

        Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về việc làm và giải quyết việc làm cho lao động trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa. Khái quát đặc điểm tự nhiên và điều kiện kinh tế - xã hội của vùng. Đánh giá thực trạng chất lượng của lực lược lao động và tình hình giải quyết việc làm ở khu vực. Đề xuất một số giải pháp giải quyết việc làm cho lao động vùng bị thu hồi đất khu vực trọng điểm kinh tế miền Trung trong giai đoạn hiện nay.

        
  1.Việc làm.  2. Nông dân.  3. Lao động bị thu hồi đất.  4. Quảng Nam.  5. Đà Nẵng.  6.Xã hội học.
I. Trần, Đình Chín, ThS. II. Trần, Thị Minh An, ThS. III. Phạm, Hảo, PGS.TS.

   :04.51.3182.15

 
 
Các mục từ truy cập
  • Tác giả: 
Theo CSDL Nghiên cứu Quốc gia

Nguồn:
Tag :  

  
  
* Mời bạn góp ý nội dung bài viết. Chân thành cám ơn!
Các tin cùng mục Các tin mới nhất
  
Liên Kết
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn