CÔNG NGHIỆP >>
Nghiên cứu công nghệ sinh học tổng hợp enzym glucose oxidaza (GOD) và ứng dụng trong công nghệ chế biến một số sản phẩm từ quả nhằm đảm bảo ổn định chất lượng chống biến màu, hạn chế mất mùi sản phẩm
 

 

Dữ liệu biên mục
Trần, Thị Châu, ThS
        Nghiên cứu công nghệ sinh học tổng hợp enzym glucose oxidaza (GOD) và ứng dụng trong công nghệ chế biến một số sản phẩm từ quả nhằm đảm bảo ổn định chất lượng chống biến màu, hạn chế mất mùi sản phẩm. / Viện Công nghệ Thực phẩm; Trần Thị Châu. - Hà Nội , 2009. - 170tr.
        Disk-3-12860.pdf

        Tóm tắt : Giới thiệu kết quả lựa chọn chủng giống, đặc điểm hình thái chủng A.niger. Phân tích điều kiện sinh tổng hợp enzym GOD. Thu nhận tịnh sạch enzym và xác định đặc tính của chế phẩm. Xác định đặc tính sinh hoá và độ an toàn của chế phẩm enzym, áp dụng thử nghiệm GOD trong công nghiệp chế biến nước quả và rượu vang

        
  1.Công nghệ enzym.  2. Công nghệ GOD.  3. Chế biến quả.  4.Công nghiệp thực phẩm.
I. Nguyễn, Thuý Hường , ThS. II. Đàm,Lan Thanh, ThS. III. Trần, Hoàng Quyên, ThS.

   :65.51.0362.39

 

Các mục từ truy cập

Nguồn:
Tag :  

  
  
* Mời bạn góp ý nội dung bài viết. Chân thành cám ơn!
Các tin cùng mục Các tin mới nhất
  
Liên Kết
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn