NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ - NTM >> Mô hình - Chính sách >>
Chính phủ ban hành Quyết định Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
 

 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1445/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn 2030.


Theo đó, ngành thủy sản cơ bản được công nghiệp hóa vào năm 2020, hiện đại hóa vào năm 2030 và tiếp tục phát triển toàn diện, hiệu quả bền vững, trở thành ngành sản xuất hàng hóa lớn, có cơ cấu và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, hội nhập vững chắc vảo nền kinh tế quốc tế, từng bước nâng cao thu nhập và và mức sống của nông, ngư dân; đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái, nguồn lợi thủy sản và góp phần bảo vệ quốc phòng, an ninh trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2020 là tổng sản lượng thủy sản khoảng 7 triệu tấn (trong đó, sản lượng khai thác thủy sản chiếm khoảng 35%, sản lượng nuôi trồng thủy sản chiếm khoảng 65%); giá trị xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 11 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7-8%/năm (giai đoạn 2011-2020); tỷ trọng sản phẩm giá trị gia tăng xuất khẩu đạt 50%; khoảng 50% số lao động thủy sản được đào tạo, tập huấn; thu nhập bình quân đầu người của lao động cao gấp ba lần hiện nay; giảm tổn thất sau thu hoạch sản phẩm khai thác hải sản từ trên 20% hiện nay xuống dưới 10%.

Định hướng đến năm 2030, tổng sản lượng thủy sản đạt khoảng 9 triệu tấn (trong đó, sản lượng khai thác thủy sản chiếm khoảng 30%, sản lượng nuôi trồng thủy sản chiếm khoảng 70%); giá trị xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 20 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 6-7%/năm (giai đoạn 2020-2030); tỷ trọng sản phẩm giá trị gia tăng xuất khẩu đạt 60%; khoảng 80% số lao động thủy sản được đào tạo, tập huấn.

Định hướng quy hoạch phát triển thủy sản tập trung vào các lĩnh vực khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản, chế biến và thương mại thủy sản, cơ sở hạ tầng và dịch vụ hậu cần thủy sản.

Các giải pháp chủ yếu phát triển thủy sản, gồm thị trường, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, tổ chức và quản lý sản xuất, cơ chế chính sách, hợp tác quốc tế.

Quyết định cũng quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn 2030./.

Theo Cổng thông tin dịch vụ hành chính công TP Đà Nẵng


Nguồn:
Tag :  

  
  
* Mời bạn góp ý nội dung bài viết. Chân thành cám ơn!
Các tin cùng mục Các tin mới nhất
  
Liên Kết
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn