Tin tức
 
 Thuế sử dụng đất nông nghiệp: Miễn toàn bộ cho hộ nghèo

16944_nong-dan_200Chiều 24-11, Quốc hội (QH) đã biểu quyết thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị quyết về chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu QH và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Tố tụng hành chính.

Theo báo cáo giải trình, tiếp thu của UBTVQH về Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm do Chủ nhiệm UB Kinh tế Hà Văn Hiền trình bày, luật (vừa được QH thông qua, có hiệu lực từ ngày 1-7-2011) đã nêu rõ các nguyên tắc trong hợp tác, cạnh tranh và đấu thầu trong kinh doanh bảo hiểm; bổ sung quy định hợp tác xã được kinh doanh bảo hiểm… Đáng lưu ý, luật đã quy định những nguyên tắc về trích lập Quỹ Bảo vệ người được bảo hiểm (mục đích thành lập quỹ, nguồn trích lập, tiêu chí sử dụng quỹ, cơ quan quản lý quỹ…); đồng thời giao cho Chính phủ hướng dẫn cụ thể.

Về Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán (có hiệu lực từ ngày 1-7-2011), ý kiến ĐBQH về xác định lại địa vị pháp lý của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã được xem xét, cân nhắc. Tuy nhiên, UBTVQH nhận định, luật hiện hành cũng đã trao khá nhiều quyền hạn cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các quyền này cơ bản đã bảo đảm cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đáp ứng được yêu cầu hiện tại trong quản lý, giám sát thị trường chứng khoán. Do đó, chưa xem xét điều chỉnh, sửa đổi địa vị pháp lý của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong sửa đổi, bổ sung luật lần này.

Cũng với lập luận tương tự, việc bổ sung cho Ủy ban Chứng khoán thẩm quyền điều tra, xác minh chứng cứ liên quan được coi là chưa cần thiết và chưa được đưa vào luật. Liên quan đến điều kiện thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, UBTVQH cho rằng, về lâu dài, việc thành lập các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ cần phải có các điều kiện chặt chẽ hơn để đảm bảo các công ty này đủ năng lực hoạt động trên thị trường và số lượng công ty phải phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu phát triển của thị trường chứng khoán ở nước ta.

Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay (hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn ở giai đoạn chưa phát triển mạnh, nhu cầu thành lập công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ còn ít...), chưa cần thiết điều chỉnh bổ sung điều kiện thành lập, hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.
 
Nghị quyết về chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp vừa được QH thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2011; áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2020. Về đối tượng được miễn giảm, nguyên tắc là không miễn toàn bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với mọi loại đất nông nghiệp và đối với diện tích vượt trên hạn mức giao đất nông nghiệp mà chỉ áp dụng đối với từng đối tượng và trong thời điểm nhất định.

Riêng đối với hộ nghèo, nghị quyết quy định miễn tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp của hộ nghèo, không phụ thuộc vào hạn mức, không phụ thuộc vào loại đất trồng lúa hay sử dụng vào mục đích nông nghiệp khác. Bên cạnh đó, UBTVQH đề nghị Chính phủ sớm quy định tiêu chí hộ nghèo để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, không để tình trạng các địa phương quy định khác nhau như hiện nay.
 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu QH và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cũng đã được QH thông qua với đại đa số tán thành, có hiệu lực từ ngày 1-1-2011 và Luật Tố tụng hành chính có hiệu lực từ ngày 1-7-2011

nguồn : http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2010/11/244122/
 
 
  
  
* Mời bạn góp ý nội dung bài viết. Chân thành cám ơn!
Nông dân trồng lúa giỏi nhưng vẫn nghèo
Thống nhất số liệu đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn
Tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Hội nông dân thành phố Đà Nẵng ( giai đoạn 2006-2010)
Thử nghiệm thành công mô hình nuôi nhông trên cát ở Quảng Nam
Quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng
Tập huấn Sử dụng Phần mềm Quản lý Văn bản và Điều hành
Hội thảo '' Bảo mật và an toàn thông tin tại Doanh nghiệp''
Hội thảo “Microsoft Dynamic DataCenter POC”
Tổ chức “Lớp bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản” cho cán bộ, công chức trên địa bàn thành phố.
Hội thảo “Microsoft Dynamic DataCenter POC”
  
Liên Kết
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn