Sáng chế
 
 HỆ THỐNG CÁCH ÂM

Tên các nhà sáng chế: Adamson; Dennis R. (Scottsdale, AZ) – Nước: Mỹ.

 

Một hệ thống mới dành cho các sàn cách âm sử dụng một loại vật liệu kết thành phiến độ dày 50% ít hơn so với vật liệu cách âm nhựa đường truyền thống, nhưng có các thuộc tính giảm âm tốt hơn so với vật liệu cách âm nhựa đường này. Hệ thống mới này không yêu cầu sử dụng các dung môi vốn có trong hệ thống cách âm thông thường và phù hợp các kết quả theo các việc làm giảm thiểu đáng kể về chi phí lao động phát sinh để cài đặt hệ thống. Hệ thống mới này sử dụng một vật liệu kết thành phiến bao gồm cao su chưa xử lý, cụ thể được nhúng vào cao su chưa xử lý, và một lưới kết cấu giàn.

 

Sáng chế đưa ra một phương pháp được cải tiến nhằm làm suy giảm âm thanh trong một cấu trúc xây dựng. Cấu trúc xây dựng này bao gồm ít nhất một sàn cao hơn. Phương pháp này bao gồm các bước nhằm đạt được một tấm vật liệu thuộc chất nhựa đàn hồi dính kết chưa xử lý có một mặt thứ nhất và một mặt thứ hai được đặt cách rời nhau và đối lập mặt thứ nhất này; Việc đạt được một tấm vật liệu bồi có thể bong ra tróc ra từng mảng tách rời khỏi mặt thứ nhất này khi được áp dụng thêm vào đó; việc áp dụng tấm vật liệu bồi cho mặt thứ nhất này; Việc đạt được một lớp kết cấu giàn; Việc áp dụng lớp kết cấu giàn này cho mặt thứ hai; Tấm thuộc chất nhựa đàn hồi, tấm vật liệu bồi, và lớp kết cấu giàn này chung tạo thành loại vật liệu kết thành phiến đàn hồi; Việc vận chuyển vật liệu kết thành phiến đàn hồi theo kết cấu xây dựng; Việc chọn một bề mặt ở trên tầng cao hơn trong cấu trúc xây dựng; Việc loại bỏ tấm vật liệu bồi khỏi mặt thứ nhất; Việc áp dụng trực tiếp mặt thứ nhất với bề mặt ở trên tầng cao hơn này; Và việc áp dụng nguyên vật liệu làm sàn cho lớp kết cấu giàn này.

 sangche_1.3_17.8.12

Ở sự biểu hiện khác của sáng kiến này, đưa ra một phương pháp được cải tiến nhằm làm suy giảm âm thanh trong một cấu trúc xây dựng. Cấu trúc xây dựng này bao gồm ít nhất một sàn cao hơn. Phương pháp này bao gồm các bước để có được một tấm vật liệu thuộc chất nhựa đàn hồi dính chưa xử lý có một mặt thứ nhất và một mặt thứ hai được đặt cách rời nhau và đối lập mặt thứ nhất; Việc đạt được một lớp kết cấu giàn khung; Việc áp dụng lớp kết cấu giàn này cho mặt thứ hai; Tấm thuộc chất nhựa đàn hồi và lớp kết cấu giàn này chung tạo thành loại vật liệu kết thành phiến đàn hồi; Việc vận chuyển vật liệu kết thành phiến đàn hồi theo kết cấu xây dựng; Việc lựa chọn một bề mặt ở trên tầng cao hơn trong cấu trúc xây dựng này; Việc áp dụng trực tiếp mặt thứ nhất với bề mặt ở trên tầng cao hơn này; Và việc áp dụng nguyên vật liệu làm sàn cho lớp kết cấu giàn này.

 

Ở sự biểu hiện khác của sáng kiến này, đưa ra một phương pháp được cải tiến nhằm làm suy giảm âm thanh trong một cấu trúc xây dựng. Cấu trúc xây dựng này bao gồm ít nhất một sàn cao hơn. Phương pháp này bao gồm các bước để đạt được một số lớn ván mỏng vật liệu cao su dính kết chưa xử lý; Mỗi ván khuôn có một mặt thứ nhất và một mặt thứ hai được đặt cách nhau một khoảng cách và đối lập mặt thứ nhất; Việc đạt được một số lớn các lớp kết cấu giàn; Việc áp dụng mỗi lớp kết cấu giàn cho mặt thứ hai của một trong những ván khuôn vật liệu thuộc chất nhựa đàn hồi nói trên; mỗi ván khuôn và lớp kết cấu giàn chung tạo thành một ván khuôn vật liệu kết thành phiến thuộc chất nhựa đàn hồi; Việc vận chuyển các ván khuôn vật liệu kết thành phiến thuộc chất nhựa đàn hồi cho cấu trúc xây dựng; Việc lựa chọn một bề mặt ở trên sàn cao hơn trong cấu trúc xây dựng; Việc áp dụng trực tiếp bề mặt thứ nhất ở mỗi ván khuôn vật liệu kết thành phiến thuộc chất nhựa đàn hồi lên bề mặt ở trên sàn cao hơn theo mối liên hệ gối lên nhau; Và việc áp dụng nguyên vật liệu làm sàn cho các lớp kết cấu giàn này.

 

Mỹ Dung dịch

 
 
  
  
* Mời bạn góp ý nội dung bài viết. Chân thành cám ơn!
HỆ THỐNG CÁCH ÂM GHÉP CHO CÁC MẶT BIÊN CỦA CĂN PHÒNG
ĐỆM CÁCH ÂM VÀ VIỆC SỬ DỤNG
  
Liên Kết
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn