Sáng chế
 
 THUỐC DIỆT NẤM

Tên các nhà sáng chế: CROWLEY, Patrick, Jelf ; DOBLER, Markus ; MUELLER, Urs

WILLIAMS, John – Nước: Vương Quốc Anh.

Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt nấm có công thức chung (1):

dietnam-5

trong đó

W và Y đều là N và X và Z đều là CR8 hoặc X và Z đều là N và w và Y đều là CR8, R8 là H, halo, C1-4 alkyl, C1-4 alkoxy hoặc halo(C1-4 )alkyl; R và R2 độc lập là H, halo, C1-8 alkyl,C1-8alkoxy, C1-48alkylthio, C2-8alkenyl, C2-8alkynyl, xyano hoặc NR3R4, với điều kiện là ít nhất một trong hai nhóm R và R2 là NR3R4;

R1 là halo, C1-8alkyl, C2-8alkenyl, C2-8alkynyl, C3-8xycloalkyl, C3-8xycloalky(C1-. 6)alkyl, C1-8alkoxy, C1-8alkylthio, aryl, aryloxy, arylthio, heteroaryl, heteroaryloxy, heteroarylthio, aryl(C1-4)alkyl, aryl(C1-4)alkoxy, heteroaryl(C14)alkyl, heteroaryl(C1-4)alkoxy, aryl(C1-4)alkylthio, heteroaryl(C1-4)alkylthio, morpholino, piperidino hoặc pyrolidino.

(Nguồn: Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam)

 
 
  
  
* Mời bạn góp ý nội dung bài viết. Chân thành cám ơn!
CHẾ PHẨM DIỆT NẤM
PHƯƠNG PHÁP PHÒNG TRỪ BÊNH GÂY HẠI THỰC VẬT VÀ CHẾ PHẨM DIỆT NẤM HIỆP ĐONG CHỨA HỢP CHAT ORTHO- XYCLOPROPYL-CARBOXANILIT
HỖN HỢP DIỆT NẤM VÀ ĐIỀU TIẾT SINH HỌC, HẠT GIỐNG VÀ CHẾ PHẨM CHỨA HỖN HỢP NÀY, PHƯƠNG PHÁP PHÒNG TRỪ NẤM VÀ ĐIỀU TIẾT SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY TRỒNG.
DỤNG CỤ CẠO MỦ CAO SU
MÁY GẶT ĐẬP LÚA
VẬT LIỆU LÀM TỪ TRE CÓ SỨC NỔI
PHƯƠNG PHÁP LÀM TĂNG MÙI THƠM CHO CÂY LÚA CHUYỂN GEN
PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT BIA LỌC LẠNH
QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BIA NGŨ CỐC
CÁC ĐẾ GIÀY THOÁNG KHÍ
  
Liên Kết
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn