Sáng chế
 
 Một số sáng chế trong chăn nuôi gà

QUY TRÌNH NUÔI GÀ

Số công bố đơn:               28007

Số đơn:                1-2011-01600

IPC:        A01K 31/20

Ngày nộp đơn:  20/06/2011

Công bố đơn:     25/11/2011   284

Số PCT:                 PCT/EP2009/062863   02/10/2009

Số công bố đơn quốc tế:               WO2010/057715  27/05/2010

Đơn ưu tiên:      2008/0927       20/11/2008   IE

Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung:          18/05/2012

Người nộp đơn:                Biomass Heating Solutions Limited

Địa chỉ: Kantoher Business Park Killeedy, Ballagh, County Limerick, Ireland

Tác giả sáng chế:               O'CONNOR, John (IE)

Đại diện SHTT:   Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.)

Tóm tắt sáng chế: Sáng chế đề cập tới quy trình nuôi gà, quy trình này bao gồm các công đoạn: tiếp nhận gà trong chuồng nuôi gà được sưởi ấm, thu gom phân gà từ chuồng nuôi gà, xử lý nhiệt phân gà và khai thác nhiệt được tạo ra bởi phân gà được xử lý nhiệt, và sưởi ấm chuồng nuôi gà bằng cách sử dụng nhiệt khai thác được. Theo cách này, phân gà có thể được sử dụng để sưởi ấm gà trong chuồng nuôi và các nhiên liệu đắt tiền khác sẽ không cần phải được mua để thực hiện nhiệm vụ này, nhờ đó giảm bớt chi phí vận hành của quy trình nuôi gà. Hơn nữa, phân gà có thể thu được với lượng cung cấp dồi dào. Do thực tế là nhiên liệu này sẵn có, có thể sưởi ấm sơ bộ chuồng nuôi tới nhiệt độ lý tưởng trước khi tiếp nhận gà và thông khí chuồng nuôi gà, nhờ đó cải thiện điều kiện tăng trưởng của gà.

 

DÂY CHUYỀN GIẾT MỔ GÀ TỰ ĐỘNG

Số công bố đơn:               20194

Số đơn:                1-2008-00007

IPC:        A22C 17/00

Ngày nộp đơn:  02/01/2008

Công bố đơn:     27/07/2009   256

Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung:          02/01/2008

Người nộp đơn:                Trường đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh (VN).

Địa chỉ:  Phường Linh Trung, quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh.

Tác giả sáng chế:               Nguyễn Văn Hùng (VN).

Đại diện SHTT:   Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO).

Sáng chế đề cập đến dây chuyền giết mổ gà tự động, bao gồm băng treo vận chuyển liên tục, bộ phận gây choáng (1) hoạt động như bộ phận tạo xung điện, bộ phận chần nước nóng (3) có hệ thống cảm biến và điều khiển nhiệt độ nước, bộ phận đánh lông (4) kiểu đĩa quay bao gồm các hàng đĩa đối điện có khoảng cách với nhau điều chỉnh được, bồn xử lý ozôn và làm lạnh nhanh, các bộ phận này được bố trí trong vùng giết mổ, vùng giết mổ được liên kết với vùng đóng gói qua băng chuyền treo làm khô ráo, trong đó các bộ phận của dây chuyền được bố trí phía dưới băng treo liên tục nhau tạo thành dây chuyền hoạt động liên tục và ở chỗ khi hoạt động bộ phận gây choáng làm cho gà bị choáng hoàn toàn.

 

CHẾ PHẨM CÓ TÁC DỤNG ỨC CHẾ TÌNH TRẠNG NHIỄM KHUẨN SALMONELLA DÙNG CHO GÀ CON

Số công bố đơn:               17686

Số đơn:                1-2008-00231

IPC:        A61K31/195, A23K1/18, A23K1/16, A23L1/305

Ngày nộp đơn:  25/01/2008

Công bố đơn:     25/08/2008   245

Đơn ưu tiên:      2007-016253      26/01/2007   JP

Người nộp đơn:                SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED

Địa chỉ:    27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, Japan

Tác giả sáng chế:               Tsuyoshi TONOUE (JP), Yoshitaka KATO (JP)

Đại diện SHTT:   Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD).

Tóm tắt sáng chế: Sáng chế đề xuất chế phẩm có tác dụng ức chế tình trạng nhiễm khuẩn Salmonella dùng cho gà con chứa axit gluconic hoặc muối hoặc dẫn xuất của nó làm hoạt chất, và thức ăn dùng để ức chế tình trạng nhiễm khuẩn Salmonella cho gà con chứa chế phẩm này.

CHẾ PHẨM SINH HỌC CÓ TÁC DỤNG TĂNG CƯỜNG SỨC ĐỀ KHÁNG, GIẢM TỶ LỆ MẮC BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP VÀ BỆNH ĐƯỜNG TIÊU HOÁ, DÙNG TRONG CHĂN NUÔI LỢN, GÀ

Số công bố đơn:               25703

Số đơn:                1-2009-02228

IPC:        A23K1/00

Ngày nộp đơn:  20/10/2009

Công bố đơn:     25/04/2011   277

Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung:          20/10/2009

Người nộp đơn:                Đặng Thị Hòe

Địa chỉ:   292 đường Vũ Hữu Lợi, phường Cửa Nam, thành phố Nam Định.

Tác giả sáng chế:               Trần Thị Kim Anh (VN), Đặng Thị Hòe (VN).

Tóm tắt sáng chế:  Sáng chế đề cập đến chế phẩm sinh học dùng trong chăn nuôi lợn, gà, có tác dụng tăng cường sức đề kháng, giảm tỷ lệ mắc bệnh đường hô hấp, giảm tỷ lệ mắc bệnh đường tiêu hoá, bao gồm các thành phần sau (tỷ lệ % theo trọng lượng khô):

-           Trứng gà: 8

-          Chanh: 12

-          Bột đậu tương: 20

-          Bột sắn: 60.

 

KIT ELISA CHẨN ĐOÁN GÀ NHIỄM SALMONELLA ENTERITIDIS BẰNG KHÁNG NGUYÊN TÁI TỔ HỢP GM2

Số công bố đơn:               0912

Số đơn:                2-2005-00079

IPC:        G01N33/53

Ngày nộp đơn:  26/05/2005

Công bố đơn:     27/11/2006   224

Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung:          26/05/2005

Người nộp đơn:                Viện Công nghệ sinh học.

Địa chỉ:   Viện Công nghệ sinh học - 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tác giả sáng chế:               TS. Trương Văn Dung (VN), ThS. Đỗ Thị Huyền (VN), Trương Nam Hải (VN), ThS. Nguyễn Thị Trung (VN).

Tóm tắt sáng chế: Giải pháp hữu ích đề cập đến chủng E. coli BL21 tái tổ hợp, khác biệt ở chỗ, với mục đích sản xuất một lượng lớn kháng nguyên roi tái tổ hợp để tạo bộ sinh phẩm phát hiện đặc hiệu S. enteritidis gây nhiễm ở gà. Và bộ sinh phẩm phát hiện đặc hiệu S. enteritidis nhiễm trong gà, khác biệt ở chỗ, là một thử nghiệm ELISA phát hiện kháng thể kháng S. enteritidis trong huyết thanh của gà, bộ sinh phẩm này sử dụng kháng nguyên roi Gm2 tái tổ hợp được sinh tổng hợp bằng E. coli và tinh sạch bằng cột sắc kí ái lực.

 

VACXIN TÁI TỔ HỢP BẢO VỆ GÀ PHÒNG CHỐNG SALMONELLA

Số bằng:               2-0001085-000

Ngày cấp:            15/07/2013

IPC:        A61K39/245, C12N7/01

Số đơn:                2-2005-00080

Ngày nộp đơn:  26/05/2005

Công bố bằng:   26/08/2013  305

Công bố đơn:     27/11/2006  224

Chủ bằng:            Viện Công nghệ sinh học (VN)

Địa chỉ:   Viện Công nghệ sinh học - 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tác giả sáng chế:               Đỗ Thị Huyền (VN), Trần Ngọc Tân (VN), Tô Long Thành (VN), Trương Nam Hải (VN).

Tóm tắt sáng chế: Giải pháp hữu ích đề cập đến vacxin tái tổ hợp bảo vệ gà phòng chống Salmonella. Vacxin này chứa hỗn hợp kháng nguyên tái tổ hợp bao gồm kháng nguyên tái tổ hợp FliC có nguồn gốc từ S. typhimurium và kháng nguyên tái tổ hợp Gm có nguồn gốc từ S. enteritidis được tạo ra bằng cách sản xuất tái tổ hợp trên chủng vi khuẩn E. coli BL21.

 

KIT ELISA CHẨN ĐOÁN GÀ NHIỄM SALMONELLA TYPHIMURIUM BẰNG KHÁNG NGUYÊN TÁI TỔ HỢP FLJB2

Số công bố đơn:               0914

Số đơn:                2-2005-00081

IPC:        G01N33/53.

Ngày nộp đơn:  26/05/2005

Công bố đơn:     27/11/2006   224

Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung:          26/05/2005

Người nộp đơn:                Viện Công nghệ sinh học.

Địa chỉ:   Viện Công nghệ sinh học - 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tác giả sáng chế:               ThS. Đỗ Thị Huyền (VN), Trương Nam Hải (VN), TS. Trương Văn Dung (VN), ThS. Nguyễn Thị Trung (VN)

Giải pháp hữu ích đề cập đến chủng Chủng E. coli BL21 tái tổ hợp, khác biệt ở chỗ, với mục đích sản xuất một lượng lớn kháng nguyên roi FljB2 tái tổ hợp để tạo bộ sinh phẩm phát hiện đặc hiệu S. typhimurium gây nhiễm ở gà. Và bộ sinh phẩm phát hiện đặc hiệu S. typhimrium nhiễm trong gà, khác biệt ở chỗ, là một thử nghiệm ELISA phát hiện kháng thể kháng S. typhimurium trong huyết thanh của gà, bộ sinh phẩm này sử dụng kháng nguyên roi FljB2 tái tổ hợp được sinh tổng hợp bằng E. coli và tinh sạch bằng cột sắc kí ái lực.

PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN TRỨNG GÀ THƯƠNG PHẨM BẰNG CÁCH PHUN SƯƠNG DẦU PARAFIN

Số công bố đơn:               1865

Số đơn:                2-2010-00095

IPC:        A23B5/06.

Ngày nộp đơn:  04/05/2010

Công bố đơn:     25/11/2011   284

Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung:          04/05/2010

Người nộp đơn:                Viện Chăn nuôi

Địa chỉ:   Thụy Phương, Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Tác giả sáng chế:               Hoàng Thị Hanh (VN), Nguyễn Thị Hoàng Anh (VN), Nguyễn Văn Tấn (VN), Trần Thị Mai Phương (VN), Lê Văn Liễn (VN), Lại Mạnh Toàn (VN), Nguyễn Xuân Khoái (VN).

Giải pháp hữu ích đề xuất phương pháp bảo quản trứng vịt thương phẩm bằng dung dịch vôi và muối ăn nhằm kéo dài thời gian giữ được chất lượng trứng tươi ở nhiệt độ thường vào mùa hố, gồm các công đoạn:

+ Pha chế dung dịch bảo quản: dung dịch bảo quản được pha chế bằng cách hòa tan 2 gram CaO và 20 gram NaCl trong một lít nước;

+ Ngâm trứng vịt mới đẻ vào nước javen 1% để khử trùng;

+ Cho trứng đã khử trùng vào bình bảo quản và rót dung dịch bảo quản vào bình chứa trứng vịt.

 

CHẾ PHẨM SINH HỌC CÓ TÁC DỤNG TĂNG CƯỜNG SỨC ĐỀ KHÁNG, PHÒNG NGỪA VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP VÀ BỆNH ĐƯỜNG TIÊU HOÁ Ở LỢN VÀ GÀ

Số bằng:               2-0001049-000

Ngày cấp:            04/03/2013

IPC:        A23L1/00, A23K1/00

Số đơn:                2-2012-00164

Ngày nộp đơn:  20/10/2009

Đơn ưu tiên:      1-2009-02228      20/10/2009   VN

Công bố bằng:   25/04/2013   301              Công bố đơn:     25/04/2011  277

Chủ bằng:            Đặng Thị Hòe (VN)

Địa chỉ: 292 đường Vũ Hữu Lợi, phường Cửa Nam, thành phố Nam Định.

Tóm tắt sáng chế:  Giải pháp hữu ích đề cập đến chế phẩm sinh học có tác dụng tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa và điều trị bệnh đường hô hấp và bệnh đường tiêu hoá ở lợn và gà.

 

 

(Nguồn: Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam)

 
 
  
  
* Mời bạn góp ý nội dung bài viết. Chân thành cám ơn!
Một số sáng chế về khay trông cây giống
Một số sáng chế về nuôi bò và các sản phẩm làm từ thịt bò
HỆ THỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỂ KÉO LƯỚI VÉT ĐỘNG VẬT CÓ VỎ
THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỂ ĐỊNH HÌNH VÀ GÓI NGUYÊN VẬT LIỆU
HỆ THỐNG SẢN XUẤT RƯỢU TỪ MÍA ĐƯỜNG
THIẾT BỊ XỬ LÝ PHÂN TỰ ĐỘNG, KẾT CẤU THẢI KHÍ CHO THIẾT BỊ XỬ LÝ PHÂN TỰ ĐỘNG, VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN CÓ KHẢ NĂNG LÀM GIẢM SỰ TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG.
THIẾT BỊ CHĂM SÓC BỆNH NHÂN NẰM LIỆT GIƯỜNG
THIẾT BỊ NẠO VÉT THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG
TÚI BẢO VỆ CHO CÂY
SỰ TẬP HỢP ĐỂ LOẠI BỎ CÁC ĐỐI TƯỢNG TÍCH TỤ KHỎI HỒ CHỨA VÀ PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG CỦA NÓ
  
Liên Kết
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn