Sáng chế
 
 Một số sáng chế về quy trình và thiết bị xử lý nước thải - phần 2

HỆ THỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ BÙN NƯỚC THẢI

Số công bố đơn:               16375

Số đơn:                1-2007-01684

IPC:        C02F 11/10, C02F 11/04

Ngày nộp đơn:  22/08/2007

Công bố đơn:     25/02/2008   239

Đơn ưu tiên:      10-2006-0079970      23/08/2006   KR

Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung:          22/08/2007

Người nộp đơn:                KBEC KOREA CO., LTD.

Địa chỉ:  302 Hwaseong Bldg., 157-23, Samseong-dong, Gangnam-gu, Seoul, Republic of KOREA.

Tác giả sáng chế:               Ted Kyungho Song (KR), Chung, Yun Doo (KR), Lee, Jai Young (KR), Kang, Sung Yong (KR).

Đại diện SHTT:   Công ty TNHH A.M.B.Y.S (AMBYS CO.LTD.)

Tóm tắt: Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp xử lý bùn nước thải có khả năng giảm một cách có hiệu quả các sản phẩm phụ cuối được tạo ra từ quy trình xử lý nước thải hoặc nước thải và tạo ra năng lượng cách tái sử dụng khí mê tan được tạo ra từ quá trình phân hủy cặn các chất rắn và chất lỏng bằng các vi khuẩn kỵ khí trong quy trình xử lý.

Phương pháp xử lý bùn nước thải của sáng chế thu gom bùn thô thứ nhất được tạo ra từ quy trình xử lý nước thải và bùn dư thứ hai và xử lý bùn bằng cách phân huỷ bằng các vi khuẩn kỵ khí, bao gồm quy trình thủy phân bằng nhiệt bùn thô thứ nhất thu gom được và bùn dư thứ hai trước khi tiến hành phân huỷ bằng các vi khuẩn kỵ khí.

 

THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG PHÁP LỌC NƯỚC THOÁT VÀ NƯỚC THẢI

Số công bố đơn:               18616

Số đơn:                1-2008-01451

IPC:        C02F3/08, A61F13/15, C12N1/20, C02F3/34

Ngày nộp đơn:  12/06/2008

Công bố đơn:     25/12/2008   249

Đơn ưu tiên:      11/761       935      12/06/2007   US

Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung           13/12/2010

Người nộp đơn:                KIM Kyung Jin (KR)

Địa chỉ: 124-902, Jangan Town, 71, Bundang-dong, Bungdang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 463-831, REPUBLIC OF KOREA

Đại diện SHTT:   Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh(PHAM & ASSOCIATES)

Tóm tắt: Sáng chế đề xuất thiết bị lọc nước thoát và nước thải, bao gồm thiết bị xử lý tạp chất tự động tổng hợp; bồn cân bằng; bồn phân phối; bồn tiếp xúc vi khuẩn có bộ tiếp xúc khuẩn hình que kích hoạt quay bao gồm bộ phận quay dạng lưới có thân phẳng hình quạt làm bằng sợi nhân tạo, phần hoá đặc thứ nhất làm bằng nhựa mủ Saran được bố trí trên thân, lỗ lắp chi tiết cách được tạo ra giữa thân và phần đông đặc nhanh và được tạo lỗ san cho lỗ này liền khối với thân và phần hoá đặc thứ nhất, và phần hoá đặc thứ hai làm bằng nhựa mủ Saran được lắp vào lỗ lắp chi tiết cách; bồn đo; bồn phản ứng sinh học; bồn lắng; bồn cô đặc chất lắng; máy bơm tuần hoàn chất lỏng ngậm khí nối với bồn phản ứng sinh học và tuần hoàn một phần nước thoát và nước thải xả vào trong bồn lắng tới bồn phân phối và bồn đo; và máy bơm hồi lưu chất lắng nối với bồn lắng và hồi lưu một phần chất lắng kết tủa trong bồn lắng với bồn phân phối và bồn đo.

 

QUY TRÌNH VÀ THIẾT BỊ PHẢN ỨNG ĐỂ LÀM SẠCH YẾM KHÍ NƯỚC THẢI

Số công bố đơn:               20011

Số đơn:                1-2008-01923

IPC:        C02F 3/28

Ngày nộp đơn:  29/07/2008

Công bố đơn:     25/06/2009   255

Số PCT:                 PCT/NL2007/000003   05/01/2007

Số công bố đơn quốc tế:               WO2007/078195 A1  12/07/2007

Đơn ưu tiên:      06075014.8      05/01/2006   EP

Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung:          24/06/2009

Người nộp đơn:                Veolia Water Solution & Technologies Support

Địa chỉ:   L' Aquarène, 1 place Montgolfier, 94417 Saint Maurice, France.

Tác giả sáng chế:               FRANKIN, Robertus Johannes (NL), OTTEN, Michael Johannes (NL)

Đại diện SHTT:   Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD).

Tóm tắt: Sáng chế đề cập tới quy trình làm sạch yếm khí nước thải bằng cách sử dụng hệ tầng bùn, quy trình này bao gồm việc cấp nước thải, và tuỳ ý nước tuần hoàn, vào phần dưới của thiết bị phản ứng dòng đi lên, chứa chủ yếu sinh khối dạng hạt do đó tạo ra khí sinh học trong quá trình xử lý, cho hỗn hợp khí chất lỏng/chất rắn thu được đi lên và tách khí và chất rắn ra khỏí chất lỏng trong một thiết bị tách ba pha và nhờ vậy tạo thành dòng thải yếm khí mà được rút từ đỉnh của thiết bị tách, khác biệt ở chỗ, quy trình này bao gồm việc tách chất rắn ra khỏi chất lỏng trong thiết bị tách, trong đó, bên trên bộ phận tách khí ra khỏi pha lỏng, các tấm nghiêng, các ống hoặc các chi tiết bên trong nghiêng khác được lắp đặt trong thân thiết bị tách ba pha để làm tăng bề mặt lắng hữu hiệu; sáng chế còn đề cập tới thiết bị phản ứng dòng đi lên thích hợp cho quy trình này cũng như thiết bị tách ba pha.

 

HỆ THỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Số công bố đơn:               19812

Số đơn:                1-2008-02461

IPC:        C02F 3/00

Ngày nộp đơn:  07/10/2008

Công bố đơn:     25/05/2009   254

Số PCT:                 PCT/US2007/005775   08/03/2007

Số công bố đơn quốc tế                : WO2007/103409  13/09/2007

Đơn ưu tiên:      60/747       853      22/05/2006   US

60/780       142      08/03/2006   US

60/820       410      26/07/2006   US

Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung:          29/07/2009

Người nộp đơn:                Siemens Industry, Inc.

Địa chỉ:   3333 Old Milton Parkway, Alpharetta, GA 30005, United States of America.

Tác giả sáng chế:               ZUBACK, Joseph, E. (US), VOLLSTEDT, Thomas, J. (US), HOWDESHELL, Michael (US), WENTA, Robert, J. (US), MARTEN, Lori (US), MEIDL, John, A. (US), SMITH, Duane, R. (US), WINGERS, Todd (US).

Đại diện SHTT:   Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO).

Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp xử lý nước thải. Hệ thống xử lý nước thải này bao gồm thiết bị phản ứng sinh học chứa than hoạt tính và một quần thể sinh học thứ nhất. Hệ thống xử lý nước thải này cũng bao gồm thiết bị phản ứng sinh học kiểu màng và/hoặc bộ phận oxy hoá không khí ướt.

 

VẬT LIỆU COMPOZIT TỪ POLYPROPYLEN VÀ SỢI TRE NGẮN DÙNG LÀM GIÁ THỂ VI SINH TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Số công bố đơn:               22416

Số đơn:                1-2008-02565

IPC:        C09K3/32, C02F3/10, C02F3/06

Ngày nộp đơn:  20/10/2008

Công bố đơn:     26/04/2010   265

Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung:          20/10/2008

Người nộp đơn:                Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Địa chỉ:  01 Đại Cồ Việt, thành phố Hà Nội.

Tác giả sáng chế:               Nguyễn Huy Tùng (VN), Trần Vĩnh Diệu (VN), Nguyễn Việt Anh (VN), Nguyễn Phạm Duy Linh (VN), Bùi Chương (VN).

Tóm tắt:  Sáng chế đề cập đến vật liệu compozit từ nhựa polypropylen và sợi tre ngắn dùng để chế tạo giá thể vi sinh trong xử lý nước thải, bao gồm các thành phần sau (% khối lượng) :

- Nhựa polypropylen  50-90

- Sợi tre ngắn 10-50

Vật liệu này có khả năng bám dính vi sinh vật lên bề mặt tốt hơn, đồng thời vẫn giữ được khả năng gia công dễ dàng như nhựa polypropylen.

 

PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHUỘM

Số công bố đơn:               21061

Số đơn:                1-2009-00681

IPC:        C02F3/00, C02F3/30, C02F3/34

Ngày nộp đơn:  07/04/2009

Công bố đơn:     26/10/2009   259

Đơn ưu tiên:      KR10-2008-0031972      07/04/2008   KR

Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung:          07/04/2009

Người nộp đơn:                KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY INDUSTRY ACADEMIC COOPERATION FOUNDATION

Địa chỉ: 1370 Sangyeok-dong, Buk-gu, Daegu 702-010, Republic of Korea

Tác giả sáng chế:               PARK, Hye Ok (KR), SHIN, Won Sik (KR)

Đại diện SHTT:   Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO).

Tóm tắt:  Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý sinh học và lý-hoá nước thải nhuộm chứa các chất không phân huỷ, COD và chất màu, và cụ thể hơn đề cập đến phương pháp xử lý sinh học và lý-hoá kết hợp có hiệu suất xử lý nước thải nhuộm tăng, nước thải này khó xử lý do lượng chất không phân huỷ, COD (500 đến 3000 ppm) và chất màu (500 đến 6000 [C.U.]) cao, bằng cách gắn nấm chân trắng với vật mang bọt polyuretan có cacbua bùn hữu cơ và đưa vật mang vào thiết bị phản ứng sinh học tầng di chuyển. Theo sáng chế, nhược điểm hiệu suất loại bỏ chất gây ô nhiễm (COD, chất màu v.v.) thấp trong các quy trình xử lý sinh học đã biết bằng cách sử dụng bùn hoạt hoá có thể được khắc phục bằng cách sử dụng thiết bị phản ứng sinh học tầng di chuyển trong đó chứa vật mang bọt polyuretan được nạp cacbua bùn vô cơ và nấm chân trắng có khả năng phân huỷ chất không phân huỷ được gắn với bề mặt của vật mang. Ngoài ra, chất màu và chất không phân huỷ có thể được xử lý một cách hiệu quả cho dù trong thời gian ngắn, và mức tạo ra bùn có thể được giảm. Ngoài ra, tiêu chuẩn chất lượng dòng thải vào vùng sạch được thoả mãn nhờ quy trình làm đông tụ xử lý cuối.

 

HỆ THỐNG VÀ QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI CHỖ KỴ KHÍ KẾT HỢP HIẾU KHÍ

Số bằng:               1-0009577-000

Ngày cấp:            24/08/2011

IPC:        C02F 3/34, C02F 3/00, C02F 3/02

Số đơn:                1-2009-00686

Ngày nộp đơn:  08/04/2009

Công bố bằng:   27/09/2011  282

Công bố đơn:     25/01/2010  262

Chủ bằng:            Trường Đại học Xây Dựng (VN)

Địa chỉ:  Số 55 Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Tác giả sáng chế:               Nguyễn Việt Anh (VN).

Tóm tắt: Sáng chế đề cập đến hệ thống xử lý nước thải tại chỗ kỵ khí kết hợp hiếu khí bao gồm bể tự hoại (A) có chức năng xử lý sơ bộ nước thải bằng phương pháp sinh học kỵ khí, bể xử lý hiếu khí (B) có vai trò như một bể lọc sinh học, với các giá thể vi sinh không ngập nước, là nơi bám dính của các vi sinh vật tham gia vào quy trình xử lý nước thải hiếu khí và hệ thống bao gồm bơm và các ống dẫn phân phối chất lỏng (C) được thiết kế có các lỗ phun và nắp chặn, có chức năng lưu chuyển và phân phối đều nước thải từ bể tự hoại (A) lên bề mặt bể xử lý hiếu khí (B), đồng thời khuếch tán được không khí vào nước thải. Một phần nước thải sau bể xử lý hiếu khí sẽ được tách cặn, khử trùng và thải ra môi trường, phần còn lại được cho tuần hoàn trở lại bể tự hoại thông qua hệ thống van điều tiết dòng chảy. Sáng chế còn đề cập đến quy trình xử lý nước thải sử dụng hệ thống này.

 

THIẾT BỊ TRÍCH LY QUA MÀNG LỎNG THỂ TÍCH VÀ QUY TRÌNH XỬ LÝ THU HỒI NIKEN TỪ NƯỚC THẢI XƯỞNG MẠ

Số công bố đơn:               21493

Số đơn:                1-2009-01085

IPC:        C02F1/00, B01D11/04, C02F1/26, B01D11/00, C01G53/00

Ngày nộp đơn:  26/05/2009

Công bố đơn:     25/12/2009   261

Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung:          26/05/2009

Người nộp đơn:                   Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ:    Phường Linh Trung, quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh.

Tác giả sáng chế:               Ngô Mạnh Thắng (VN).

Đại diện SHTT:   Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE).

Tóm tắt:  Sáng chế đề xuất thiết bị trích ly nhằm thu hồi kim loại nặng, cụ thể là niken (II) từ nước thải mạ của xưởng mạ với qui mô vừa và nhỏ nhằm mục đích xử lý nước thải, thu hồi và tái sử dụng kim loại nặng và các hoạt chất trích ly. Thiết bị theo sáng chế bao gồm khoang chứa pha hữu cơ (1) có khuấy (11) với đáy (12) thông với ít nhất một khoang chứa pha cho (2) có khuấy (21) và ít nhất một khoang chứa pha nhận (3) có khuấy (31) sao cho bề mặt hình thành giữa các pha cách biệt với nhau và các pha không trộn lẫn với nhau khi khuấy. Sáng chế còn đề xuất qui trình trích ly để thu hồi niken từ nước thải mạ bằng cách sử dụng thiết bị đó.

  

THIẾT BỊ THU GOM MÙI HÔI THỐI CỦA NƯỚC THẢI Ô NHIỄM

Số công bố đơn:               24526

Số đơn:                1-2009-01199

IPC:        E02B15/00

Ngày nộp đơn:  08/06/2009

Công bố đơn:     27/12/2010   273

Ngày yêu cầu xét nghiệm nội dung:           19/01/2010

Người nộp đơn:                Nguyễn Thanh Tuấn Kiệt (VN).

Địa chỉ:     44 đường 10, Tam Bình, Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh.

Tóm tắt:   Sáng chế đề cập đến một thiết bị mà nó có thể thu gom được mùi hôi thối của nước thải ô nhiễm trên những dòng sông, con kênh, ao hồ mà nước thải bị ô nhiễm, góp phần làm trong lành môi trường sống.

Thiết bị này bao gồm: một nắp chụp (1) hình hộp kín, rỗng phần đáy, có biên dạng hình lục giác đều (có thể là hình vuông, hình chữ nhật) vật liệu làm có thể từ thép không gỉ, nhựa hay vật liệu tổng hợp composit. Bên trên nắp chụp (1) có một ống thu gom mùi hôi thối (4). Xung quanh nắp chụp có các vòng khoen (3). Các vòng khoen (3) này sẽ là chỗ để buột chặt nắp chụp này để liên kết với nhau. Bên trong nắp chụp có phao nổi (2). Phao nổi (2) được gắn chặt bên trong nắp chụp (1) bởi các tấm giữ (5). Ta bố trí phao nổi (2) này sao cho các mặt cạnh xung quanh của nắp chụp (1) này vẫn bị chìm ngập trong nước (mục đích là giữ mùi hôi thối và khí biogas sinh ra không thoát ra ngoài được). Khi mang thiết bị này để trên mặt nước, nó sẽ nổi. Khi lắp ghép các thiết bị này liên kết với nhau, nó sẽ che phủ kín bề mặt nước thải ô nhiễm mà không ảnh hưởng đến dòng nước chảy bên dưới. Dùng các ống dẫn hơi nối với nhau tại các ống thu gom mùi hôi thối (4), chúng ta sẽ thu gom được mùi hôi thối và khí sinh học biogas vào thùng chứa. Khí này có thể dùng làm nhiên liệu.

Do thiết bị này nổi trên mặt nước nên bên trên các nắp chụp này chúng ta có thể bố trí trồng các loại hoa, cỏ hoặc sơn phủ màu sắc thật đẹp tạo mỹ quan. Kết quả là từ một dòng nước đen, ô nhiễm, mùi hôi thối ban đầu, sau khi thả các thiết bị này nổi trên mặt nước và liên kết chúng lại với nhau, chúng ta đã che phủ kín bề mặt nước đen ô nhiễm mà không ảnh hưởng đến dòng nước chảy bên dưới, đồng thời thu gom được mùi hôi thối và khí biogas dùng làm nhiên liệu. Chúng ta có thể tạo cảnh quan môi trường đẹp thông qua việc trồng hoa, cỏ hoặc sơn màu sắc đẹp bên trên thiết bị này.

 

 

BỂ TÍCH HỢP NĂM CHỨC NĂNG VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC ĐỂ XỬ LÝ SINH HỌC NƯỚC THẢI

Số bằng:               1-0010277-000

Ngày cấp:            08/05/2012

IPC:        C02F3/30, C02F3/12, C02F9/00, E02B7/00, B01F3/04

Số đơn:                1-2010-00264

Ngày nộp đơn:  01/02/2010

Công bố bằng:   25/06/2012   291

Công bố đơn:     25/06/2010  267

Chủ bằng:            Nguyễn Văn Cách (VN).

Địa chỉ:   Viện công nghệ Sinh học và công nghệ Thực phẩm - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 210-C4, số 1 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Tóm tắt:  Sáng chế đề cập đến bể tích hợp năm chức năng và điều chỉnh được để xử lý sinh học nước thải là một bể chứa hình khối hộp chữ nhật hoặc khối hình trụ, bên trong thành bể chứa có lắp đặt thiết bị cấp khí (9) ở vùng trung tâm giữa đáy bể chứa, các cửa vào (7) để cấp nước thải vào bể chứa và ở phía trong của các thành bể chứa được bố trí cụm xử lý, lắng, lọc và hấp phụ gồm máng lắng (5), vách tràn điều chỉnh nâng hạ hay quay được (1), vách ngăn cố định (11), vách ngăn phân vùng không gian dịch chuyển quay được (8), sàn đỡ vật liệu lọc/hấp phụ (3) và máng tràn tháo nước (4). Khi ở trạng thái làm việc, khi sục không khí vào bể chứa sẽ xác lập ra vùng hiếu khí (10) và các bọt khí thoát dần lên trên tạo ra dòng chuyển động đối lưu cho khối dịch, chảy tràn qua vách tràn (1), chảy vòng qua vách ngăn cố định (11) trong vùng lắng (2) trong máng lắng (5), một phần chảy xuống vùng vi hiếu khí (6) rồi chảy cùng chiều với dòng vào tại cửa vào (7) rồi trở lại vùng trung tâm của bể chứa, một phần chảy qua sàn đỡ vật liệu lọc/hấp phụ (3), chảy khuếch tán qua lớp vật liệu lọc/hấp phụ, rồi chảy tràn vào máng tháo nước (4) để thoát ra ngoài bể chứa tạo thành đồng thời năm quá trình: phân giải hiếu khí, phân giải vi hiếu khí - kỵ khí, lắng phân ly bùn, lọc và hấp phụ. Các vách tràn (1) và các vách phân vùng không gian (8) có thể điều chỉnh được để thay đổi tỉ lệ thể tích giữa vùng hiếu khí (10) với vùng vi hiếu khí (6) để điều chỉnh chất lượng và hiệu quả chung cho quá trình xử lý.

 

 (Nguồn: Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam)

 
 
  
  
* Mời bạn góp ý nội dung bài viết. Chân thành cám ơn!
Một số sáng chế về quy trình và thiết bị xử lý nước thải - phần 1
Một số sáng chế trong chăn nuôi gà
Một số sáng chế về khay trông cây giống
Một số sáng chế về nuôi bò và các sản phẩm làm từ thịt bò
HỆ THỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỂ KÉO LƯỚI VÉT ĐỘNG VẬT CÓ VỎ
THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỂ ĐỊNH HÌNH VÀ GÓI NGUYÊN VẬT LIỆU
HỆ THỐNG SẢN XUẤT RƯỢU TỪ MÍA ĐƯỜNG
THIẾT BỊ XỬ LÝ PHÂN TỰ ĐỘNG, KẾT CẤU THẢI KHÍ CHO THIẾT BỊ XỬ LÝ PHÂN TỰ ĐỘNG, VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN CÓ KHẢ NĂNG LÀM GIẢM SỰ TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG.
THIẾT BỊ CHĂM SÓC BỆNH NHÂN NẰM LIỆT GIƯỜNG
THIẾT BỊ NẠO VÉT THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG
  
Liên Kết
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn