Sáng chế
 
 BỘ TRUYỀN ĐỘNG VÔ CẤP KIỂU VI SAI

 BỘ TRUYỀN ĐỘNG VÔ CẤP KIỂU VI SAI

 

Số bằng:                      1-0008071

Ngày công bố:             25/12/2009     

Số đơn:                        1-2008-02782

Ngày nộp đơn:            17/11/2008

Đại diện:         Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARKCO., LTD.)

Chủ bằng:        VY LIÊN HÒA

Địa chỉ: Thị trấn Thác Mơ, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước

Tác giả:            VY LIÊN HÒA

 

Lĩnh vực kỹ thuật được đề cập: Sáng chế đề cập đến bộ truyền động vô cấp kiểu vi sai có khả năng tự động điều chỉnh tỷ số truyền vô cấp theo vận tốc tức thời.

 

Bản chất kỹ thuật của sáng chế: Mục đích của sáng chế là đề xuất bộ truyền động vô cấp kiểu vi sai có khả năng tự động điều chỉnh tỷ số truyền vô cấp theo thuật toán đặt trong cấu hình của nó và việc xử lý các phép toán thực hiện một cách độc lập, không phụ thuộc vào các thiết bị phụ trợ.

 

Để đạt được mục đích trên đây, sáng chế đề xuất bộ truyền động vô cấp kiểu vi sai bao gồm: bốn bộ vi sai gồm bộ vi sai thứ nhất, bộ vi sai thứ hai, bộ vi sai thứ ba và bộ vi sai thứ tư, trong đó mỗi bộ vi sai này bao gồm một bánh răng trung tâm bên phải, một bánh răng trung tâm bên trái, hai bánh răng vệ tinh và một bánh răng mang bánh răng vệ tinh, hai bánh răng vệ tinh của mỗi bộ vi sai được ăn khớp với bánh răng trung tâm bên trái và bánh răng trung tâm bên phải của bộ vi sai này; tám trục từ trục thứ nhất đến trục thứ tám; chín bánh răng từ bánh răng thứ nhát đến bánh răng thứ chín. Trong đó trục thứ nhất được nối với đầu vào và được nối cứng với các bánh răng thứ nhất, bánh răng thứ sáu và bánh răng thứ bảy; bánh răng thứ nhất được ăn khớp với bánh răng thứ hai, bánh răng thứ hai này được nối cứng với trục thứ hai, bánh răng thứ hai được ăn khớp với bánh răng thứ ba, các bánh răng thứ ba và thứ tư và bánh răng trung tâm bên phải của bộ vi sai thứ nhất được nối cứng với trục thứ ba, bánh răng trung tâm bên trái của bộ vi sai thứ nhất được nối cứng với trục thứ tám, bánh răng mang bánh răng vệ tinh của bộ vi sai thứ nhất không nối cứng với trục thứ tám, mômen quay được truyền qua bộ truyền động vi sai thứ nhất từ bánh răng trung tâm bên trái của bộ vi sai thứ nhất và từ bánh răng trung tâm bên phải của bộ vi sai thứ nhát; thông qua hai bánh răng vệ tinh của bộ vi sai thứ nhất, tổng mômen quay của bộ truyền động vô cấp kiểu vi sai được truyền ra bộ phận bên ngoài bởi bánh răng mang bánh răng vệ tinh của bộ truyền động vi sai thứ nhất; bánh răng trung tâm bên phải của bộ vi sai thứ hai và bánh răng thứ năm cùng được nối cứng với trục thứ tư, bánh răng thứ tư được ăn khớp với bánh răng thứ năm, bánh răng trung tâm bên trái của bộ vi sai thứ hai được nối cứng với trục thứ năm, bánh răng mang bánh răng vệ tinh của bộ vi sai thứ hai không nối cứng với trục thứ năm và bánh răng mang bánh răng vệ tinh của bộ vi sai thứ hai được ăn khớp với bánh răng mang bánh răng vệ tinh của bộ vi sai thứ nhất, mômen quay được truyền qua bộ vi sai thứ hai từ bánh răng trung tâm bên phải của bộ vi sai thứ hai và từ bánh răng mang bánh răng vệ tinh của bộ vi sai thứ hai; thông qua hai bánh răng vệ tinh của bộ vi sai thứ hai, tổng mômen quay truyền tới bánh răng trung tâm bên trái của bộ vi sai thứ hai để ra trục thứ năm; trục thứ nhất được nối cứng với bánh răng thứ sáu, bánh răng thứ sáu được ăn khớp với bánh răng mang bánh răng vệ tinh của bộ vi sai thứ ba, bánh răng trung tâm bên phải của bộ vi sai thứ ba được nối cứng với trục thứ năm, bánh răng trung tâm bên trái của bộ vi sai thứ ba được nối cứng với trục thứ sáu, bánh răng mang bánh răng vệ tinh của bộ vi sai thứ ba không nối cứng với trục thứ sáu, mômen quay được truyền qua bộ vi sai thứ ba từ bánh răng trung tâm bên phải của bộ vi sai thứ ba và từ bánh răng mang bánh răng vệ tinh của bộ vi sai thứ ba; thông qua hai bánh răng vệ tinh của bộ vi sai thứ ba, tổng mô men quay truyền tới bánh răng trung tâm bên trái của bộ vi sai thứ ba ra trục thứ sáu; trục thứ nhất được nối cứng với bánh răng thứ bảy, bánh răng thứ bảy được ăn khớp với bánh răng mang bánh răng vệ tinh của bộ vi sai thứ tư, bánh răng trung tâm bên phải của bộ vi sai thứ tư được nối cứng với trục thứ sáu, bánh răng trung tâm bên trái của bộ vi sai thứ tư được nối cứng với trục thứ bảy, bánh răng mang bánh răng vệ tinh của bộ vi sai thứ tư không nối cứng với trục thứ bảy, mômen quay được truyền qua bộ vi sai thứ tư từ bánh răng trung tâm bên phải của bộ vi sai thứ tư và từ bánh răng mang bánh răng vệ tinh của bộ vi sai thứ tư; thông qua hai bánh răng vệ tinh của bộ vi sai thứ tư, tổng mômen quay truyền tới bánh răng trung tâm bên trái của bộ vi sai thứ tư để ra trục thứ bảy; bánh răng thứ tám được nối cứng với trục thứ bảy và được ăn khớp với bánh răng thứ chín, bánh răng thứ chín và bánh răng trung tâm bên trái của bộ vi sai thứ nhất cùng được nối cứng với trục thứ tám, nhờ đó mômen quay được truyền từ trục thứ bảy tới bánh răng trung tâm bên trái của bộ vi sai thứ nhất; Các ổ lăn được bố trí để đỡ các trục từ trục thứ nhất đến trục thứ tám.

 

Tóm tắt: Sáng chế đề xuất bộ truyền động vô cấp kiểu vi sai, bộ truyền động này sẽ điều chỉnh tỷ số truyền vô cấp một cách tương ứng theo tham số vận tốc tức thời. Mômen quay từ động cơ (M) được truyền vào bộ truyền động vô cấp kiểu vi sai theo sáng chế. Các bánh răng thứ nhất, thứ hai và thứ ba (B1, B2 Và B3) tạo mômen quay khởi đầu. Các bộ vi sai thứ hai và thứ ba (BVS2 và BVS3) và các bánh răng thứ tư, thứ năm và thứ sáu (B4, B5 và B6) thực hiện các thuật toán điều khiển bô vi sai thứ tư (BVS4) theo tham số vân tốc tức thời. Bộ vi sai thứ tư (BVS4) điều chỉnh vận tốc góc quay của bánh răng trung tâm bên trái (BT4) của bộ vi sai thứ tư (BVS4) theo vận tốc góc quay của bánh răng trung tâm bên trái (BT3) của bộ vi sai thứ ba (BVS3), mômen quay đầu ra từ bánh răng trung tâm bên trái (BT4) của bộ vi sai thứ tư (BVS4) truyền qua các bánh răng thứ tám và thứ chín (B8 và B9). Bộ vi sai thứ nhất (BVS1) cộng mômen quay từ trục thứ ba (T3) với mômen quay từ trục thứ tám (T8), mômen tổng từ bánh răng mang bánh răng vệ tinh (BM1) của bộ vi sai thứ nhất (BVS1) truyền qua bánh đà (BĐ).

 


 

MỸ DUNG  - Nguồn: Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam

 

 
 
  
  
* Mời bạn góp ý nội dung bài viết. Chân thành cám ơn!
Các sáng chế về chế phẩm tăng năng suất cây trồng
Các sáng ngành thủy lợi
Các sáng chế về thiết bị chữa cháy
Các sáng chế về sinh học
Các sáng chế xử lý chất thải - 2
Sáng chế trong lĩnh vực xây dựng - 1
Sáng chế về các loại máy phục vụ nông nghiệp - 1
Sáng chế trong lĩnh vực xây dựng
Sáng chế về các loại thuốc trừ sâu
PHƯƠNG PHÁP THÊU MŨI CHỮTHẬP HAI MẶT
  
Liên Kết
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn