Thông báo
 
 Thông báo: V/v tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án do Trung ương ủy quyền

logo_DN

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THÔNG BÁO

Về tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án do Trung ương ủy quyền

cho địa phương quản lý

 

 1. 1.     Danh mục các dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý (theo Quyết định số 474/QĐ-BKHCN, ngày 23/3/2012 của Bộ trưởng bộ KH&CN “Về việc phê duyệt Danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn cho thực hiện trong 2 năm 2013-2014), gồm 01dự án: Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Bánh khô mè Cẩm Lệ” dùng cho sản phẩm bánh khô mè của quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
 2. 2.     Điều kiện đối với đơn vị chủ trì thực hiện dự án và chủ nhiệm dự án

2.1.Điều kiện đối với đơn vị chủ trì thực hiện dự án:

 1. Đăng ký chủ trì thực hiện dự án theo quy định;
 2. Có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực của dự án;
 3. Có đủ năng lực (cơ sở vật chất, tài chính, nhân lực), khả năng phối hợp, liên kết với các tổ chức, cá nhân khác để thực hiện thành công dự án;
 4. Có khả năng huy động tài chính cho thực hiện dự án;
 5. Có cá nhân làm chủ nhiệm dự án đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này.

2.2. Điều kiện đối với chủ nhiệm dự án:

 1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và chuyên môn phù hợp với lĩnh vực của dự án;
 2. Có kinh nghiệm, khả năng tổ chức, quản lý thực hiện dự án;
 3. Có đủ thời gian để thực hiện nhiệm vụ của chủ nhiệm dự án.
 4. 3.     Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện dự án:

3.1.   Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện dự án bao gồm các tài liệu sau đây:

 1. Phiếu đăng ký chủ trì thực hiện dự án (theo mẫu B2 trên Website của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng)
 2. Thuyết minh dự án (theo mẫu B3 trên Website của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng)
  1. Lý lịch khoa học của chủ nhiệm dự án
  2. Thuyết minh về khả năng chủ trì thực hiện dự án của đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện dự án;
   1. Giấy xác nhận phối hợp thực hiện dự án;
   2. Tài liệu chứng minh đã hoàn thành đúng hạn việc thanh quyết toán các đề tài, dự án có sử dụng nhân sách nhà nước đã được Bộ Khoa học và Công nghệ giao thực hiện (nếu có);
   3. Tài liệu chứng minh khả năng huy động vốn từ nguồn khác (trường hợp kinh phí thực hiện dự án cần huy động từ nguồn khác ngoài nguồn kinh phí của Chương trình).

     3.2. Hồ sơ gồm 1 bản gốc và 9 bản sao.

3.3. Hồ sơ phải được niêm phong và ghi rõ bên ngoài các thông tin liên quan đến đơn vị đăng ký chủ trì và dự án đăng ký chủ trì.   

3.4. Trước ngày hết hạn nộp Hồ sơ, đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện dự án có quyền rút Hồ sơ, thay Hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi Hồ sơ đã nộp. Mọi sửa đổi, bổ sung Hồ sơ phải được nộp trong thời hạn và là bộ phận cấu thành của Hồ sơ.

 1. 4.     Thời gian hết hạn đăng ký và nộp hồ sơ: trước 17h30 ngày 15/4/2012 và gửi về địa chỉ:

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Số 51A Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 05113.891916/05113.889761.

 
 
  
  
* Mời bạn góp ý nội dung bài viết. Chân thành cám ơn!
Thông báo: Về việc Tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trong 2 năm 2012-2013
THÔNG BÁO: Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký
Thông báo tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý
Thông báo: Tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì đề tài NCKH cấp Bộ giai đoạn 2011-2015
  
Liên Kết
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn