Thông báo
 
 V/v Đề xuất các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, thực hiện trong 2 năm 2014 - 2015

logo_DN

Thông báo

v/v Đề xuất các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thực hiện trong 2 năm 2014-2015

 

Ngày 06/12/2010 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015 (Chương trình 68 giai đoạn 2) tại Quyết định số 2204/QĐ-TTg. Thông tin chi tiết về Chương trình tham khảo tại website: http://www.hotrotuvan.gov.vn/. Mục tiêu của Chương trình là tiếp tục nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về tạo lập, quản lý, bảo vệ, phát triển tài sản trí tuệ và góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ của Việt Nam, trong đó ưu tiên hỗ trợ các sản phẩm chiến lược, đặc thù, có tiềm năng xuất khẩu.

Thực hiện Công văn số 162/BKHCN-SHTT ngày 18/01/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thực hiện trong 2 năm 2014-2015, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng kính đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố căn cứ vào nhu cầu thực tiễn của đơn vị mình đề xuất các dự án để tuyển chọn thực hiện trong 2 năm 2014-2015, cụ thể như sau:

1. Đối với việc đề xuất các dự án Trung ương quản lý

Ưu tiên các loại dự án liên quan đến các nội dung sau đây:

- Áp dụng sáng chế của Việt Nam đang được bảo hộ, sáng chế của nước ngoài không được bảo hộ hoặc hết thời hạn bảo hộ tại Việt Nam (tham khảo website cục SHTT: http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearchPAT.php);

- Áp dụng và phát triển giá trị của các giống cây trồng mới được bảo hộ;

- Triển khai các chương trình, hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, ngăn chặn các hành vi xâm phạm, sử dụng trái phép đối tượng sở hữu trí tuệ;

- Áp dụng các quy trình quản lý, kết quả nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao giá trị tài sản trí tuệ, đặc biệt là các đối tượng sở hữu trí tuệ được bảo hộ cho đặc sản địa phương;

- Xây dựng và vận hành tổ chức hoạt động sở hữu trí tuệ trong viện nghiên cứu;

- Xây dựng chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm thủy, hải sản.

2. Đối với việc đề xuất các dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý

Chỉ đề xuất các dự án có nội dung liên quan đến các dự án thuộc Chương trình đã được triển khai điểm, nghiệm thu trong giai đoạn 2005-2012, cụ thể như sau:

- Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm đặc thù của địa phương. Ưu tiên các địa phương chưa được phê duyệt cho triển khai loại dự án này;

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trên đài truyền hình địa phương.

3. Nội dung đề xuất: Tên dự án, căn cứ đề xuất và xây dựng dự án; mục tiêu; nội dung, phương án triển khai và dự kiến sản phẩm, kết quả dự án (theo biểu mẫu đính kèm).

4. Thời hạn nộp Phiếu đề xuất: trước ngày 23/02/2013

5.Địa chỉ gửi Phiếu đề xuất:  

Sở khoa học và Công nghệ

(Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ và Hợp tác KHCN)

51A Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

ĐT: 0511.3889761/0906587864 (chị Thu)/0905753399 (anh Lạc)

Fax: 0511.3822864

File mềm xin gửi về địa chỉ email:  qlshtt-skhcn@danang.gov.vn

 
 
  
  
* Mời bạn góp ý nội dung bài viết. Chân thành cám ơn!
Đăng ký tham gia Quỹ Chuyên gia KHCN
Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen từ nay đến năm 2020
Thông báo: V/v tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án do Trung ương ủy quyền
Thông báo: Về việc Tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trong 2 năm 2012-2013
THÔNG BÁO: Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký
Thông báo tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý
Thông báo: Tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì đề tài NCKH cấp Bộ giai đoạn 2011-2015
  
Liên Kết
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn