Thông báo
 
 Thông báo đề xuất đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở năm 2013


Sở Khoa học và Công nghệ thông báo các đơn vị, cá nhân đề xuất các đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở năm 2013.

 

logo

Kính gửi:

-       Các sở, ban, ngành, quận/huyện thuộc UBND thành phố;

-       Các cơ quan, đơn vị khoa học và công nghệ;

-       Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Quyết định số 10589/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2012 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc  phòng – an ninh, và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo các đơn vị, cá nhân đề xuất các đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở năm 2013.

Căn cứ đề xuất và yêu cầu đối với các đề tài, dự án cấp cơ sở:

- Theo yêu cầu nhiệm vụ phát triển của ngành, đơn vị.

- Hướng dẫn số 02/HD-SKHCN ngày 09/5/2006 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

- Kinh phí tối đa: 30 triệu đồng cho mỗi nhiệm vụ.

- Mỗi đơn vị chỉ đề xuất 01 nhiệm vụ.

Tham gia đăng ký trực tuyến tại Mục Đăng ký phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN trên website của Sở KH&CNhttp://www.dost.danang.gov.vn. Đồng thời phiếu đề xuất xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng, thành phố Đà Nẵng, trước ngày 30/4/2013.

Mẫu phiếu đề xuất đề tài, dự án KH&CN và các thông tin liên quan tham khảo được đăng tải tại Website:http://www.dost.danang.gov.vn- Phần Thủ tục hành chính/Đăng ký đề tài KH&CN.

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ Cơ sở, theo số điện thoại: 05113837205, email qlkhcncs@danang.gov.vn.

Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị  được biết để đề xuất.

 

Theo dost.danang.gov.vn

 
 
  
  
* Mời bạn góp ý nội dung bài viết. Chân thành cám ơn!
V/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước và đề tài, dự án cấp thành phố năm 2014
V/v Đề xuất các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, thực hiện trong 2 năm 2014 - 2015
Đăng ký tham gia Quỹ Chuyên gia KHCN
Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen từ nay đến năm 2020
Thông báo: V/v tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án do Trung ương ủy quyền
Thông báo: Về việc Tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trong 2 năm 2012-2013
THÔNG BÁO: Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký
Thông báo tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý
Thông báo: Tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì đề tài NCKH cấp Bộ giai đoạn 2011-2015
  
Liên Kết
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn