Thông báo
 
 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2014

logo_DN

Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2014:

Công văn số 311/SKHCN-VP ngày 16/5/2013 của Sở Khoa học và Công nghệ

- Đối với các quận/huyện: Sử dụng Phụ lục 1 và các biểu: Biểu số 1Biểu số 2Biểu số 4, Biểu số 6, Biểu số 7, Biểu số 8,Biểu số 9, Biểu số 10.

- Đối với các sở, ngành và các đơn vị khác (gọi chung là sở, ngành): Sử dụng Phụ lục 2 và các biểu: Biểu số 1Biểu số 3,Biểu số 5Biểu số 7Biểu số 8Biểu số 9Biểu số 10.

* Các văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch:

Công văn số 159/BKHCN-KHTC ngày 18/01/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Thông báo số 115/TB-VP ngày 16/4/2013 của Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng;

Thông báo số 67/SKHCN-QLKH ngày 06/02/2013 của Sở Khoa học và Công nghệ;

Hướng dẫn số 02/HD-SKHCN ngày 09/5/2006 và Hướng dẫn số 02/HD-SKHCN ngày 14/9/2007 của Sở Khoa học và Công nghệ.

 

Theo dost.danang.gov.vn

 
 
  
  
* Mời bạn góp ý nội dung bài viết. Chân thành cám ơn!
Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2014
Thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học, thuộc Sở KH&CN TP. Đà Nẵng
Thông báo tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án trong 2 năm 2014-2015
Thông báo đề xuất đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở năm 2013
V/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước và đề tài, dự án cấp thành phố năm 2014
V/v Đề xuất các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, thực hiện trong 2 năm 2014 - 2015
Đăng ký tham gia Quỹ Chuyên gia KHCN
Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen từ nay đến năm 2020
Thông báo: V/v tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án do Trung ương ủy quyền
Thông báo: Về việc Tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trong 2 năm 2012-2013
  
Liên Kết
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn