Thông báo
 
 Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ cơ sở

logo_DN

Thực hiện Kế hoạch số 5679/KH-UBND của UBND thành phố có về việc triển khai Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 22 tháng 02 năm 2013 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Sở Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ tham mưu UBND thành phố ban hành một số văn bản, cơ chế chính sách liên quan phục vụ phát triển hoạt động KH&CN.

Để có cơ sở báo cáo UBND thành phố tình hình hoạt động về lĩnh vực KH&CN của các sở ban ngành, UBND các quận/huyện cũng như có cơ sở khoa học để tham mưu xây dựng các văn bản, cơ chế chính sách liên quan phát triển hoạt động KH&CN, Sở KH&CN kính đề nghị quý cơ quan cung cấp một số thông tin theo mẫu đính kèm (mẫu dành cho UBND quận/huyệnmẫu dành cho sở ban ngành). Báo cáo vui lòng gửi về Sở KH&CN (và emailqlkhcncs@danang.gov.vn) trước ngày 28/2/2014

Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của quý cơ quan./.

 

Theo dost.danang.gov.vn

 
 
  
  
* Mời bạn góp ý nội dung bài viết. Chân thành cám ơn!
Thông báo về việc xét khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng
Thông báo văn bản mới ban hành của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông báo mời tham gia giải thưởng Bảo Sơn
Đại tướng Võ Nguyên Giáp định hướng xây dựng Đà Nẵng
Yêu cầu các tổ chức KH&CN báo cáo định kỳ tình hình hoạt động khoa học và công nghệ hằng năm
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bản chính sách thành văn đầu tiên về KH&CN ở nước ta
Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Một vĩ nhân của thời đại
Tướng Giáp với Quảng Nam - Đà Nẵng
Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ KH&CN
Khẩn trương chuẩn bị các phương án ứng phó bão số 10
  
Liên Kết
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn