Thông báo
 
 Thông báo nội dung Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Từ ngày 15/8/2014, Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) do Bộ KH&CN ban hành chính thực có hiệu lực.

 

Thông tư này thay thế Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2011/TT-BKHCN ngày 20 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN và Thông tư số 13/2012/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN.

Thông tư gồm 06 chương 29 điều và 15 biểu mẫu.

Thông tư đã cụ thế hóa một quy trình thông tin hoàn chỉnh về tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN:

- Thu thập thông tin về nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành;

- Đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN;

- Thu thập thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN;

- Công bố và cung cấp thông tin về nhiệm vụ KH&CN.

Thông tư áp dụng đối với các đối tượng:

- Cơ quan quản lý nhà nước các cấp có liên quan đến tuyển chọn, giao trực tiếp, đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN; tổ chức đặt hàng, cơ quan phê duyệt, ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN; đơn vị quản lý nhiệm vụ KH&CN;

- Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN; tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN;

- Tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KH&CN quốc gia, cấp bộ và cấp tỉnh; cá nhân thực hiện nhiệm vụ thu thập và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN, đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN, thu thập và công bố thông tin về ứng dụng kết quả nhiệm vụ KH&CN.

Ngoài ra, Thông tư đã bổ sung các nội dung bám sát các quy định của Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin KH&CN, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn quản lý nhà nước về thông tin nhiệm vụ KH&CN. Đặc biệt là việc công khai và minh bạch trong thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là một trong các nội dung trọng tâm của chiến lược phát triển KH&CN đã được Đảng và Nhà nước đề ra.

Thông tư đã đưa ra biện pháp hiệu quả nhất phục vụ cho việc thực hiện chủ trương trên là tăng cường thông tin đầy đủ về nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước. Việc công khai thông tin về nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành, kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không chỉ giúp các cơ quan quản lý nhà nước quản lý hiệu quả nguồn vốn đầu tư cho nghiên cứu khoa học mà còn tạo nên sự bình đẳng giữa các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; công bố thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN đã ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh, bảo vệ quốc phòng, an ninh, v.v. . . sẽ phản ánh được hiệu quả đầu tư của Nhà nước dành cho KH&CN.

 

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định cụ thể trách nhiệm của đơn vị quản lý nhiệm vụ KH&CN của các bộ, ngành và địa phương trong việc thu thập thông tin nhiệm vụ KH&CN khi đã được ký kết hợp đồng và gửi về tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KH&CN theo phân cấp; Trách nhiệm của tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KH&CN cấp bộ, cấp tỉnh trong việc cập nhật, tổng hợp, công bố trên trang thông tin điện tử của mình  thông tin nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành, kết quả thực hiện và kết quả ứng dụng định kỳ gửi báo cáo tổng hợp về Bộ KH&CN (trực tiếp là Cục Thông tin KH&CN Quốc gia) để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ KH&CN và công bố các báo cáo tổng hợp về nhiệm vụ KH&CN các cấp trên trang thông tin điện tử để phục vụ cho công tác tra cứu, sử dụng thông tin trong xác định, tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cho tổ chức, cá nhân thực hiện, đánh giá kết quả, xử lý vi phạm về thực hiện nhiệm vụ KH&CN./.

 

 


Tải Thông tư.

 

 

 

Trung tâm Thông tin KH&CN Đà Nẵng

 
 
  
  
* Mời bạn góp ý nội dung bài viết. Chân thành cám ơn!
Thông báo nội dung 3 Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ (06, 07, 08/2014/TT-BKHCN)
THƯ MỜI: Tham dự lớp tập huấn chữ ký số, chứng thực số
Thông báo: lịch phát sóng phóng sự về ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18.5
Thông báo: Mở cửa các phòng thí nghiệm của các trung tâm, viện nghiên cứu, các trường cao đẳng, đại học để đón khách tham quan nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/2014)
Các hoạt động chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5
Thông báo mời tham dự Hội thảo “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp của ngành KH&CN năm 2014”
Danh sách tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn/hợp quy sản phẩm, hàng hoá
Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ cơ sở
Thông báo về việc xét khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng
Thông báo văn bản mới ban hành của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ
  
Liên Kết
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn