Thông báo
 
 Thông báo đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020 và Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2016

Căn cứ vào điều kiện, năng lực thực tế và hướng dẫn tại Thông tư số 08/2015/TT-BKHCN ngày 05/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy định thực hiện Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020 và Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020, (sau đây gọi tắt là Thông tư số 08/2015/TT-BKHCN), Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các các cơ quan nhà nước khác ở trung ương (sau đây gọi chung là bộ, ngành và địa phương) tổng hợp các đề xuất nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trực thuộc và tự đề xuất nhiệm vụ cần thực hiện trong khuôn khổ Chương trình, gửi danh mục đề xuất đặt hàng về Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hồ sơ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình gồm:

- Công văn kèm theo danh mục đề xuất đặt hàng nhiệm vụ của bộ, ngành và địa phương 

- Thuyết minh đề xuất nhiệm vụ theo Mẫu 1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN ngày ngày 30/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (đối với nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương);

- Thuyết minh đề xuất đặt hàng công nghệ cần tìm kiếm theo Biểu PĐX-TKCG tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 08/2015/TT-BKHCN ngày 05/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (đối với nhiệm vụ tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao công nghệ nước ngoài).

Trên cơ sở đề xuất đặt hàng của Bộ, ngành, địa phương, Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành xác định nhiệm vụ đặt hàng thuộc Chương trình theo quy định để thông báo tuyển chọn/giao trực tiếp triển khai thực hiện bắt đầu từ kế hoạch năm 2016.

Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ: 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội trước ngày 30 tháng 11 năm 2015.

Tệp đính kèm: Công văn số 3924/BKHCN-KHTH

 
 
  
  
* Mời bạn góp ý nội dung bài viết. Chân thành cám ơn!
Thông báo Danh mục các cơ sở giáo dục Đại học được Bộ KH&CN cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN trong tháng 9/2015
Thông báo Danh mục các tổ chức KH&CN được Bộ KH&CN cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN trong tháng 9/2015
Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015 (theo Quyết định số 2843/QĐ-BKHCN)
Thông báo về việc giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ Quỹ gen cấp quốc gia thực hiện trong năm 2015 (Theo Quyết định số 2844/QĐ-BKHCN)
Thông báo về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ để xét giao trực tiếp thực hiện từ năm 2016
Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc trong kế hoạch năm 2015 (đợt 3)
Thông báo về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ để xét giao trực tiếp thực hiện từ năm 2015
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện đề tài KH&CN cấp quốc gia năm 2015 (Theo Quyết định 2655/QĐ-BKHCN)
Thông báo về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ để xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2015-2016
Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư thực hiện trong kế hoạch năm 2015 (theo Quyết định 2375/QĐ-BKHCN)
  
Liên Kết
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn