Thông báo
 
 Thông báo về việc nhận hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng năm 2015

Căn cứ Quy định xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc nộp hồ sơ đề nghị  xét công nhận sáng kiến có tác dụng ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng năm 2015 như sau:

      1. Thành phần hồ sơ

      a) Đơn đề nghị công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố của tác giả sáng kiến hoặc cơ sở nơi sáng kiến được công nhận (Phụ lục I);

      b) Bản mô tả sáng kiến (Phụ lục II);

      c) Quyết định công nhận sáng kiến hoặc Giấy chứng nhận sáng kiến của cơ sở nơi sáng kiến được công nhận;

     d) Văn bản chấp thuận việc công nhận sáng kiến của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp sáng kiến do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật và tác giả tạo ra sáng kiến là người đứng đầu cơ sở;

      đ) Các tài liệu liên quan khác để chứng minh, làm rõ tính mới, việc áp dụng, khả năng nhân rộng và việc mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế, xã hội của sáng kiến (nếu có).

      2. Thời gian nộp hồ sơ: Hồ sơ được lập thành 01 bộ và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ: tầng 22, Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng trước ngày 15/12/2015.

      Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Quản lý sở hữu trí tuệ và Hợp tác khoa học công nghệ, điện thoại: 0511.3889761 hoặc 0905753399 (A. Lạc).

      Toàn văn Quyết định 33/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng và Quy định xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng có thể tải về tại đây.

 

      Vậy, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo cho Quý cơ quan, đơn vị được biết./.

 

 

Theo Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng

 

 
 
  
  
* Mời bạn góp ý nội dung bài viết. Chân thành cám ơn!
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia để bắt đầu thực hiện từ năm 2016 (theo Quyết định số 1580/QĐ-BKHCN)
Thông báo về việc giao trực tiếp tổ chức chủ trì, chủ nhiệm Dự án KH&CN cấp quốc gia và tổ chức chủ trì nhiệm vụ thuộc Dự án KH&CN cấp quốc gia
Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
Quỹ Newton Việt Nam thông báo mời nộp hồ sơ chương trình “Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu của nhà khoa học – Leaders in Innovation Fellowships” 2015 - 2016
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia năm 2016
Thông báo đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020 và Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2016
Thông báo Danh mục các cơ sở giáo dục Đại học được Bộ KH&CN cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN trong tháng 9/2015
Thông báo Danh mục các tổ chức KH&CN được Bộ KH&CN cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN trong tháng 9/2015
Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015 (theo Quyết định số 2843/QĐ-BKHCN)
Thông báo về việc giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ Quỹ gen cấp quốc gia thực hiện trong năm 2015 (Theo Quyết định số 2844/QĐ-BKHCN)
  
Liên Kết
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn