Thông báo
 
 Chế độ báo cáo thống kê về khoa học và công nghệ năm 2016
Ngày: 2017-02-13 15:41:00

Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ, Thông tư số 26/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN áp dụng đối với Sở KH&CN.

 Thông báo Quy định quản lý mô hình ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ
Ngày: 2016-11-28 08:44:00

Ngày 04 tháng 11 năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định quản lý mô hình ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ, kèm theo Quyết định số 292/QĐ-SKHCN.

 Thông báo về việc Tổ chức Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2017
Ngày: 2016-11-25 08:51:00

Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ, được tổ chức hằng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ Việt Nam hội nhập và phát triển.

 Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” trong kế hoạch năm 2016
Ngày: 2016-11-25 08:51:00

Thực hiện Quyết định số 3070/QĐ-ĐHQGHN ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” để tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện trong kế hoạch năm 2016 (Quyết định kèm theo), Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia nêu trên theo phương thức và kế hoạch thực hiện như sau...

 Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia năm 2017 (theo Quyết định số 3656/QĐ-BKHCN)
Ngày: 2016-11-25 08:50:00

Thực hiện Quyết định số 3656/QĐ-BKHCN ngày 24/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau...

 Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (theo Quyết định số 3460/QĐ-BKHCN)
Ngày: 2016-11-16 08:51:00

 Thực hiện Quyết định số 3460/QĐ-BKHCN ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau...

 Nghiên cứu công nghệ tạo chủng giống gốc để sản xuất vắc xin phòng bệnh ung thư cổ tử cung do HPV
Ngày: 2016-11-07 08:34:00

Trong thời gian từ tháng 9/2012 đến tháng 6/2016, nhóm nghiên cứu tại Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH) do GS.TS. Nguyễn Thu Vân dẫn đầu đã thực hiện đề tài độc lập cấp nhà nước: “Nghiên cứu công nghệ tạo chủng giống gốc để sản xuất vắc xin phòng bệnh ung thư cổ tử cung do HPV”

 Thông báo kết quả các đơn vị trúng tuyển nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia năm 2016 (theo Công văn số 754/VPCTTD-THKH)
Ngày: 2016-11-07 08:33:00

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả các đơn vị trúng tuyển nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia năm 2016

 Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện trong kế hoạch năm 2017 (theo Quyết định số 3188/QĐ-BKHCN)
Ngày: 2016-11-07 08:32:00

Căn cứ Quyết định số 3188/QĐ-BKHCN ngày 27/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệvề phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2017 cho từng nhiệm vụ thuộc cụm đề tài “Những vấn đề cấp bách để bảo tồn và phát huy vai trò, bản sắc ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, góp phần phát triển bền vững đất nước thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” (nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm)...

 Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia năm 2017 - theo Quyết định số 2603/QĐ-BKHCN (lần 2)
Ngày: 2016-11-07 08:32:00

Thực hiện Quyết định số 2603/QĐ-BKHCN ngày 13/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau...

 Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia năm 2017 (theo Quyết định số 3327/QĐ-BKHCN)
Ngày: 2016-11-07 08:31:00

Thực hiện Quyết định số 3327/QĐ-BKHCN ngày 03/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau...

 Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ đợt 1 năm 2017 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030", Mã số CTDT/16-20
Ngày: 2016-10-19 07:57:00

Thực hiện Quyết định số 653/QĐ-UBDT, ngày 26/11/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ đợt 1 năm 2016 và Quyết định số 533/QĐ-UBDT, ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ đợt 1 năm 2017 của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030", đặt hàng để đưa ra tuyển chọn, Ủy ban Dân tộc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 17 nhiệm vụ đợt 1 năm 2017 theo phương thức và kế hoạch như sau...

 Thông báo đề xuất, đặt hàng mô hình ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN năm 2017
Ngày: 2016-10-19 07:56:00

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cơ quan, đơn vị, trên cơ sở nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh của địa phương, ngành, doanh nghiệp đề xuất, đặt hàng mô hình ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN năm 2017 như sau...

Trang [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » »»(1 / 16)
  
Liên Kết
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn