NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN >> PHIM KHOA HỌC KỸ THUẬT >>
Giống nấm Trà Tân & Phòng và trị bệnh cho hoa hồng - 29 phút
Kỹ thuật diệt chuột (phần 2) - 53 phút
Kỹ thuật diệt chuột (phần 1) - 57 phút
Diệt chuột bằng thuốc vi sinh - 30 phút
Trùn quế - Nguồn lợi lớn trong chăn nuôi - 55 phút
Một số biện pháp kỹ thuật thâm canh cây ớt xuất khẩu - Trung tâm Thông tin KH&CN Đà Nẵng - 30 phút
Trồng rau xà lách bằng hệ thống thủy canh tĩnh - Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng - 27 phút
Kỹ thuật canh tác rau an toàn - phần 1 - 18 phút
Trồng rau an toàn bằng công nghệ cao - Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng - 28 phút
Trồng rau an toàn không dùng đất - Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng - 27 phút
Một số kỹ thuật mới trong canh tác rau - Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng - 27 phút
Trang    2 3 4 5 6 7


  
Danh mục Công Nghệ & Thiết Bị
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn