NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN >> PHIM KHOA HỌC KỸ THUẬT >>
Mô hình dự án sản xuất phân bón HCVS từ phế phụ phẩm mía đường và than bùn - 28 phút
Sử dụng phân bón lá - Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng - 14 phút
Sử dụng phân bón thế hệ mới - Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng - 10 phút
Cách sử dụng phân vi sinh trong sản xuất rau an toàn - 29 phút
Phim Tính ưu việt của phân bón vi sinh - 12 phút
Kỹ thuật trồng cây mây - 27 phút
Quy trình chế biến tương cà chua và sữa đậu nành
Phim kỹ thuật nhân giống nhãn - 28 phút
Trang  1 2 3 4 5 6  


  
Danh mục Công Nghệ & Thiết Bị
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn