NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN >> PHIM KHOA HỌC KỸ THUẬT >> Kỹ thuật bảo quản >>
Giống nấm Trà Tân & Phòng và trị bệnh cho hoa hồng - 29 phút
Kỹ thuật diệt chuột (phần 2) - 53 phút
Kỹ thuật diệt chuột (phần 1) - 57 phút
Diệt chuột bằng thuốc vi sinh - 30 phút
Kỹ thuật bảo quản rau tươi - Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng - 16 phút
Bảo quản nông sản bằng nước ôzôn - 28 phút
Kỹ thuật bảo quản rau tươi - Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng - 16 phút


  
Danh mục Công Nghệ & Thiết Bị
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn