Home / Khoa học – Công nghệ (page 3)

Khoa học – Công nghệ

Ví dụ về vật chất và ý thức – Tư duy khoa học

Khái niệm cơ bản về vật chất và ý thức Vật chất Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tế khách quan mà con người biết thông qua cảm giác. Lênin trong khái niệm vật chất đã đưa ra một tư duy đặc biệt, đó là đưa sự đối lập của vật chất có tinh thần để xác định bằng những gì bên ngoài môi trường và tinh thần của con …

Xem thêm

Người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ là ai?

Vào ngày 23/07/1980, nhà du hành vũ trụ Phạm Tuân người Việt Nam cùng với nhà phi hành gia Vichtor Vaxilievich Gorbatco người Nha(Liên Xô cũ) đã thực hiện chuyến bay trên tàu Liên hợp 37 và lần đầu tiên một người Việt Nam nói riêng và Châu Á nói chung …

Xem thêm