Home / Khoa học – Công nghệ (page 3)

Khoa học – Công nghệ

Người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ là ai?

Vào ngày 23/07/1980, nhà du hành vũ trụ Phạm Tuân người Việt Nam cùng với nhà phi hành gia Vichtor Vaxilievich Gorbatco người Nha(Liên Xô cũ) đã thực hiện chuyến bay trên tàu Liên hợp 37 và lần đầu tiên một người Việt Nam nói riêng và Châu Á nói chung …

Xem thêm