Liên Kết
Lượt truy cập
162551
 
Trang chủ

 TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


* Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng, Tp. Đà Nẵng (Tầng 2,3)

* Email:    ttttkhcndanang@gmail.comttttkhcn@danang.gov.vn

* Điện thoại: 0511.3898133

 

* Hoạt động của Trung tâm:

1. Hoạt động Thông tin

- Tư vấn nghiên cứu khoa học công nghệ

- Hợp tác quốc tế về thông tin, thư viện

- Tổ chức thư viện và phòng đọc phục vụ bạn đọc

- Thực hiện tạp chí Khoa học & Phát triển

2. Hoạt động Công nghệ thông tin

- Vận hành Trung tâm mạng VinaREN

- Tư vấn kết nối vào mạng VinaREN cho các tổ chức nghiên cứu khoa học và đào tạo có nhu cầu

- Tư vấn thiết kế hệ thống mạng và thiết bị phục vụ hội nghị truyền hình

- Phối hợp tổ chức hội nghị truyền hình tốc độ cao trên mạng VinaREN

- Phát triển cổng thông tin điện tử phục vụ thành viên mạng VinaREN

- Phát triển website www.kcmdanang.org.vn cung cấp thông tin khoa học công nghệ trên mạng Internet

- Cung cấp CSDL về sáng chế, giải pháp công nghệ, kiểu dáng, nhãn hiệu hàng hóa của các tổ chức quốc tế trên mạng Internet

- Thực hiện hệ thống Newsletter cung cấp thông tin khoa học công nghệ qua email

3. Hoạt động đào tạo

- Tổ chức các khóa học chuyên đề phổ biến kiến thức khoa học công nghệ

- Đào tạo từ xa qua mạng Internet và VinaREN

- Xuất bản các giáo trình, sách về khoa học công nghệ

 


Tệp đính kèm

 

Cơ sở dữ liệu Công nghệ và Thiết bị
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 0511 3.898.13
Email: ttttkhcndanang@gmail.com
© Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng