CÔNG NGHIỆP >>
Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen vi sinh vật công nghiệp thực phẩm
 
Dữ liệu biên mục
Vũ, Nguyên Thành, PGS.TS
        Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen vi sinh vật công nghiệp thực phẩm / Viện Công nghiệp thực phẩm; Vũ Nguyên Thành. - Hà Nội , 2009. - 121tr.
        Tóm tắt : Giới thiệu kết quả nghiên cứu, khảo sát, thu thập , bảo tồn và lưu giữ nguồn gen công nghiệp thực phẩm. Đánh giá nguồn gen và xây dựng cơ sở dữ liệu bảo tồn nguồn gen này        
                       1.Nguồn gen vi sinh vật.  2. Công nghệ gen.  3. Công nghiệp thực phẩm.  4.Công nghệ sinh học.
 
Các mục từ truy cập

 

Nguồn: CSDL Kết quả nghiên cứu Quốc gia


Nguồn:
Tag :  

  
  
* Mời bạn góp ý nội dung bài viết. Chân thành cám ơn!
Các tin cùng mục Các tin mới nhất
  
Liên Kết
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn