NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ - NTM >> Mô hình - Chính sách >>
Quá trình hình thành và phát triển nông nghiệp đô thị tỉnh Quảng Ngãi
 

Trong cơ cấu kinh tế của các đô thị tại Quảng Ngãi, tùy từng đô thị mà có tỉ trọng ngành nông nghiệp cao thấp khác nhau. Song một điều chung nhất ở tất cả các đô thị đều tồn tại về lâu dài sản xuất nông nghiệp.

Hiện nay sản xuất nông nghiệp đều có tại các đô thị. Song xét về mô hình nông nghiệp đô thị thì chưa có hoặc có nhưng chưa hoàn chỉnh là nông nghiệp đô thị. Trong bối cảnh đó, để xây dựng, hình thành và phát triển nông nghiệp đô thị theo đúng nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã đưa ra những bước đi thích hợp sau:

Quy hoạch lại sản xuất nông nghiệp tại các đô thị theo hướng nông nghiệp đô thị.

Quy hoạch là bước đi đầu tiên, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và tiến trình đô thị hóa. Hay nói khác hơn là căn cứ theo quy hoạch tổng thể phát triển đô thị và điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, môi trường, thị trường của từng đô thị thực hiện quy hoạch lại sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất nông nghiệp đô thị và quy hoạch chi tiết ngành hàng, mô hình mỗi làng một sản phẩm theo định hướng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Triển khai nghiên cứu ứng dụng KH&CN về nông nghiệp đô thị.

Mục tiêu của công việc này là xác định luận cứ khoa học và thực tiễn về khoa học công nghệ và khoa học quản lý đối với sản xuất nông nghiệp đô thị để từ đó xác lập cơ cấu sản xuất, những quy trình công nghệ, mô hình tổ chức quản lý sản xuất, tiêu thụ phù hợp, khả thi cho sản xuất nông nghiệp đô thị của từng đô thị trong tỉnh. So với nông nghiệp nông thôn thì nông nghiệp đô thị tại tỉnh Quảng Ngãi chưa có nhiều kết quả nghiên cứu và ứng dụng, vì vậy đây là bước đi cần thiết và đảm bảo tính an toàn bền vững trong quá trình phát triển nông nghiệp đô thị tại địa phương.

 

Lập và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư chuyển giao KH&CN và khuyến nông về nông nghiệp đô thị.

Đây không phải là việc làm mới mà nội dung này cũng đã được thực hiện với sản xuất nông nghiệp nông thôn trước đây. Tuy nhiên với sản xuất nông nghiệp đô thị là loại hình sản xuất mới nên cần có những dự án khoa học công nghệ, chương trình khuyến nông đầu tư để giúp nông dân trong đô thị thay đổi tập quán canh tác truyền thống, tiếp cận và ứng dụng kỹ thuật công nghệ và mô hình quản lý tổ chức sản xuất mới, phù hợp với yêu cầu của môi trường, điều kiện sản xuất, tiêu thụ của đô thị.

 

Xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách mới đối với nông nghiệp đô thị.

Đối với sản xuất nông nghiệp nông thôn hiện tại đã có nhiều cơ chế chính sách của Chính phủ, bộ ngành Trung ương và của tỉnh, song nông nghiệp đô thị hiện tại vì là loại hình sản xuất mới và mang tính đặc thù của từng địa phương nên trước tiên cần có những cơ chế chính sách cấp tỉnh trong việc đầu tư hỗ trợ sản xuất, khuyến khích tiêu thụ sản phẩm để tạo đà, tạo thế cho nông nghiệp đô thị được hình thành và phát triển bền vững. Chính sách này không chỉ để phát triển nông nghiệp đô thị mà còn có ý nghĩa giải quyết vấn đề an sinh xã hội đối với nông dân bị thu hồi tư liệu sản xuất trong đô thị.

Tóm lại, các nội dung, bước đi được đề xuất để hình thành và phát triển nông nghiệp đô thị tại Quảng Ngãi thời gian đến thực chất là nội hàm của đề án phát triển sản xuất nông nghiệp đô thị tại các đô thị trong tỉnh. Chính vì vậy, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi cần xây dựng đề án phát triển nông nghiệp đô thị trình UBND tỉnh phê duyệt, có như vậy thì sản xuất nông nghiệp đô thị tại Quảng Ngãi mới phát triển bền vững, đúng hướng và khả thi.

 


Nguồn:
Tag :  

  
  
* Mời bạn góp ý nội dung bài viết. Chân thành cám ơn!
Các tin cùng mục Các tin mới nhất
  
Liên Kết
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn