Tin tức
 
 Doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng với hoạt động sở hữu trí tuệ

Nhờ cuộc cách mạng công nghệ thông tin và sự phát triển của nền kinh tế dịch vụ, giá trị tài sản vô hình đang dần chiếm ưu thế so với tài sản hữu hình khi định giá tài sản của doanh nghiệp. Tài sản trí tuệ đã và đang khẳng định giá trị của mình trong việc tạo ra lợi thế cạnh tranh cho chủ sở hữu, giúp họ vươn ra chiếm lĩnh thị trường nước ngoài. Các đối tượng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) như kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý... luôn xuất hiện và gắn chặt trên các sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp, trở thành dấu hiệu nhận diện, giúp phân biệt hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp này so với các doanh nghiệp khác. SHTT còn góp phần tạo ra giá trị cho doanh nghiệp thu hồi vốn đầu tư hiệu quả thông qua các hình thức chuyển giao quyền SHTT.

 

1. Tình hình xác lập quyền sở hữu công nghiệp của các doanh nghiệp Đà Nẵng

Hiện thành phố có khoảng 14.000 doanh nghiệp, trong đó các doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 98%. Xét về góc độ quy mô vốn thì đa phần là doanh nghiệp nhỏ hoặc siêu nhỏ. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã và đang tham gia ngày càng sâu rộng trong quá trình phát triển kinh tế, đóng góp một phần không nhỏ cho nguồn thu ngân sách và sự tăng trưởng GDP (đóng góp gần 60% GDP) của thành phố.

a) Kết quả đạt được

Trong những năm gần đây, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có nhận thức đúng đắn về vai trò của tài sản trí tuệ, vai trò của việc đăng ký xác lập và bảo vệ quyền SHTT đối với chiến lược kinh doanh dài hạn, vươn ra thị trường khu vực và quốc tế. Số lượng đơn đăng ký và văn bằng bảo hộ được cấp của thành phố năm sau luôn cao luôn hơn năm trước, trung bình tăng 2 - 3 %/năm.

Theo thống kê của Cục SHTT, trong giai đoạn 2011- 2014, trung bình mỗi năm, thành phố Đà Nẵng có khoảng 415 đơn đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp, trong đó: ¼ tổng số đơn được hướng dẫn xác lập quyền tại Sở KH&CN, số đơn còn lại được tư vấn thủ tục tại Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng hoặc các tổ chức dịch vụ SHTT.

Tính đến đầu năm 2015, thành phố Đà Nẵng có 2.474 văn bằng được cấp. Trong đó, nhãn hiệu là 2.340 văn bằng (chiếm 95%); kiểu dáng công nghiệp là 100 văn bằng (chiếm 4%); sáng chế và giải pháp hữu ích là 34 văn bằng (chiếm 1%). Hiện tại, thành phố Đà Nẵng đứng thứ 6 toàn quốc về số văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

Cũng theo thống kê của tổ chức Sở SHTT thế giới (WIPO) thì Đà Nẵng có tổng cộng 8 đơn đăng ký quốc tế về nhãn hiệu thông qua Thỏa ước Madrid và 2 đơn đăng ký quốc tế về sáng chế thông qua hiệp ước PCT (Patent Cooperation Treaty).

Trong quá trình phát triển thương hiệu, mở rộng phạm vi kinh doanh, một số doanh nghiệp của thành phố Đà Nẵng rất chú trọng đến công tác bảo hộ quyền SHTT, tiêu biểu như Công ty CP Dược Danapha (166 văn bằng bảo hộ nhãn hiệu và 01 văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp), Công ty CP Khoa học Công nghệ An Sinh Xanh (7 văn bằng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích), Công ty CP Dệt May 29/3 (10 văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, 3 văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp)... Đây cũng là những doanh nghiệp đã đạt Giải thưởng Cúp Vàng SHTT- giải thưởng giành cho doanh nghiệp xuất sắc trong việc áp dụng hệ thống SHTT vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

b) Hạn chế

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, việc bảo hộ quyền SHTT của các doanh nghiệp thành phố vẫn còn những hạn chế nhất định, cụ thể:

- Là một thành phố trực thuộc Trung ương nhưng Đà Nẵng có số lượng văn bằng bảo hộ SHCN chưa tương xứng với vị thế và tiềm năng phát triển kinh tế của thành phố. Trong giai đoạn 2011 - 2014, Đà Nẵng chỉ đứng thứ 6 toàn quốc về số lượng văn bằng SHCN, thấp hơn TP. Hồ Chí Minh 23,41 lần, thấp hơn Hà Nội 21,35 lần. Cũng trong giai đoạn này, số lượng văn bằng bảo hộ SHCN của thành phố trung bình mỗi năm tăng 14,17%, thấp hơn tốc độ tăng trung bình của cả nước gần 1,5 lần.

- Tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố đang diễn biến ngày càng phức tạp về tính chất, mức độ và phạm vi xâm phạm. Trong vòng 8 năm trở lại đây, thành phố Đà Nẵng có hơn 600 vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận và xử lý 32 vụ, chiếm 5,3%. Trong đó, số vụ vi phạm quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) chiếm tỷ lệ cao nhất, chiếm 87,8% tổng số vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố.

2. Nguyên nhân

Những tồn tại trên xuất phát từ các nguyên nhân sau đây:

a) Về phía các doanh nghiệp

- Phần lớn các doanh nghiệp chú trọng đến vấn đề phát triển tài sản trí tuệ và bảo vệ quyền SHTT đều là những doanh nghiệp lớn, có chiến lược kinh doanh dài hạn và bền vững. Trong khi đó, việc bảo hộ quyền SHTT vẫn là một vấn đề còn bỏ ngỏ ở nhiều doanh nghiệp nhỏ và các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ.

- Một số doanh nghiệp vẫn chưa hình thành ý thức tôn trọng và bảo vệ quyền SHTT. Lợi dụng sự thiếu thông tin, thiếu hiểu biết pháp luật của bộ phận người tiêu dùng, thậm chí của chính đối thủ cạnh tranh, nhiều doanh nghiệp đã cố ý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các chủ thể khác, tiến hành các hành vi cạnh tranh không lành mạnh để trục lợi, kinh doanh bất hợp pháp.

- Một bộ phận doanh nghiệp Đà Nẵng chưa chủ động phối hợp với cơ quan quản lý trong quá trình thực thi quyền SHTT. Các doanh nghiệp vẫn chưa chủ động thực hiện việc bảo vệ quyền và tài sản của mình mà còn mang nặng tâm lý trông chờ, ỷ lại vào các cơ quan nhà nước. Chỉ khi xảy ra tranh chấp quyền SHTT, họ mới tìm đến các cơ quan chức năng để giải quyết, việc này gây ra rất nhiều tổn thất về chi phí và thời gian cho doanh nghiệp khi theo đuổi vụ việc. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp vẫn còn e ngại khi phải phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu cho các cơ quan quản lý và thực thi quyền, khiến quá trình thanh tra, giải quyết các vụ việc gặp nhiều khó khăn.

b) Về phía các cơ quan quản lý

Bên cạnh những nguyên nhân xuất phát từ phía doanh nghiệp, cũng phải kể đến những nguyên nhân từ phía bộ máy quản lý nhà nước về SHTT tại địa phương và cơ chế đảm bảo thực thi quyền SHTT: 

- Đội ngũ cán bộ phụ trách công tác sở hữu trí tuệ vẫn chưa đáp ứng được những yêu cầu thực tiễn đặt ra của công tác quản lý và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại địa phương khi cán bộ chuyên trách sở hữu trí tuệ chưa đến 15% tổng số cán bộ sở hữu trí tuệ của thành phố; chưa kể hơn 40% tổng số cán bộ sở hữu trí tuệ là cán bộ mới, kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều. Một số cơ quan thực thi vẫn chưa thực sự chủ động trong công tác phối hợp do thiếu nguồn nhân lực chuyên môn.

- Cơ chế bảo đảm thực thi chưa được hoàn thiện và chưa phát huy đúng mức, biểu hiện vụ việc được giải quyết ở tòa án rất ít, mà chủ yếu được giải quyết ở các cơ quan hành chính. Trình tự dân sự đáng lẽ phải được coi là biện pháp chủ yếu nhưng các quan hệ dân sự thông thường đã bị hành chính hóa một cách quá mức. Đây cũng là thực trạng chung ở hầu hết các địa phương trên toàn quốc.

3. Giải pháp thực hiện

a) Về phía các doanh nghiệp

- Trong quá trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp, các doanh nghiệp của thành phố, đặc biệt là những doanh nghiệp phải nhận thức đúng đắn về vai trò và tầm quan trọng của tài sản trí tuệ, tự trang bị cho mình các kiến thức cần thiết về pháp luật sở hữu trí tuệ, có bộ phận chuyên trách về SHTT, coi SHTT là bộ phận trong chiến lược phát triển của mình.

- Ngoài việc tự đào tạo, doanh nghiệp cần tham gia tích cực các lớp đào tạo, bồi dưỡng do các cơ quan chức năng như Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương hoặc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng tổ chức.

- Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký xác lập bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ có thể đến trực tiếp tại Sở KH&CN thành phố để được hướng dẫn, tư vấn các quy định liên quan đến thủ tục đăng ký xác lập quyền SHTT, cách thức tự bảo vệ và bảo vệ quyền SHTT để tránh những xung đột quyền SHTT trong tương lai.

b) Về phía các cơ quan quản lý nhà nước

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp thực thi quyền sở hữu trí tuệ giữa các cơ quan địa phương, đặc biệt chú trọng đề cao vai trò của Tòa án; Nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố về vai trò của chế tài dân sự trong quá trình xử lý các tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ thông qua công tác tuyên truyền pháp luật sở hữu trí tuệ.

- Xây dựng chính sách quy hoạch và phát triển đội ngũ cán bộ sở hữu trí tuệ lâu dài và ổn định, đảm bảo lực lượng kế cận; chú trọng, tập trung đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm sở hữu trí tuệ tại các cơ quan chuyên môn, tránh tình trạng đào tạo dàn trải, không có kế hoạch.

Kết thúc bài tham luận này, chúng tôi mong muốn ngày càng có thật nhiều các doanh nghiệp của thành phố có khả năng sử dụng công cụ SHTT một cách hữu hiệu để xây dựng và phát triển thương hiệu ngày càng lớn mạnh và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế- xã hội của thành phố.

Tác giả Đặng Thị Phương Chi

(Trích nguồn Báo Đà Nẵng)

Theo dost.danang.gov.vn

 
 
  
  
* Mời bạn góp ý nội dung bài viết. Chân thành cám ơn!
Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2015 đã tìm ra được một giải Nhất
Thông báo Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Bộ Xây dựng về khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 - 2020
Lắp đặt và vận hành thử nghiệm trạm xử lý nước thải nhà máy chế biến thủy sản Việt Nam
Thành lập vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng
Ứng dụng robot và cảm biến trong công nghiệp phụ trợ
Hội thảo giới thiệu mô hình hầm Biogas bằng vật liệu Composite xử lý chất thải chăn nuôi ở nông thôn Đà Nẵng
Khu Công nghệ cao Hòa Lạc: Tìm giải pháp đột phá trong thu hút đầu tư
Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2015: 18 sản phẩm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin – Truyền thông lọt vào vòng chung khảo
Quy hoạch mạng lưới tổ chức KHCN công lập đến năm 2020
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  
Liên Kết
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn