Thông báo
 
 Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen từ nay đến năm 2020

Quy-gen-va-bao-ton-quy-gen_sachdientu_501_thum

 

Thực hiện hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 3514/BKHCN ngày 29/11/2012 và ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 10552/UBND-VX ngày 12/12/2012 về việc giao Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu xây dựng đề án khung nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen cấp thành phố và danh mục các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen đề nghị thực hiện cấp Nhà nước (nếu có) thực hiện trong giai đoạn từ nay đến năm 2020

Sở Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 11/SKHCN-QLKH ngày 07 tháng 01 năm 2013 đề nghị các tổ chức, cá nhân căn cứ vào yêu cầu thực tế địa phương, đơn vị đề xuất nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen từ nay đến năm 2020 theo quy định tại Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Để kịp tổng hợp các nhiệm vụ KH&CN này, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các tổ chức, cá nhân gửi Phiếu đề xuất của mình về Sở Khoa học và Công nghệ sớm, hạn cuối cùng nhận Phiếu đề xuất là ngày 25/01/2013 (bản file mềm gửi theo địa chỉ hộp thư:  qlkh-skhcn@danang.gov.vn hoặc quanlykhoahocdn@gmail.com).

 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 
 
  
  
* Mời bạn góp ý nội dung bài viết. Chân thành cám ơn!
Thông báo: V/v tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án do Trung ương ủy quyền
Thông báo: Về việc Tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trong 2 năm 2012-2013
THÔNG BÁO: Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký
Thông báo tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý
Thông báo: Tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì đề tài NCKH cấp Bộ giai đoạn 2011-2015
  
Liên Kết
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn