Thông báo
 
 Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ để thực hiện trong năm 2015

Cục Sở hữu trí tuệ xin thông báo:

1. Tổ chức tiếp nhận Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ để thực hiện trong năm 2015.

- Thời hạn nộp Hồ sơ: Trước 16 giờ 30 ngày 15/4/2015

- Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện dự án được làm thành 13 bộ (1 bản gốc và 12 bản sao), gồm các tài liệu quy định tại Điều 10 Thông tư số 03/2011/TT-BKHCN ngày 20/4/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn tuyển chọn và quản lý dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015 và được nộp cho:

Cục Sở hữu trí tuệ

(Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ)

386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

2. Danh mục các dự án để tuyển chọn cho thực hiện được phê duyệt kèm theo Quyết định số503/QĐ-BKHCN ngày 20/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, bao gồm 02 dự án với các thông tin cơ bản sau đây:

(i) Tên dự án

- Xây dựng chỉ dẫn địa lý “Xín Mần” dùng cho sản phẩm gạo tẻ già dui huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang;

- Xây dựng chỉ dẫn địa lý “Quản Bạ” dùng cho sản phẩm hồng không hạt của huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang;

(ii) Tóm tắt nội dung

- Điều tra, khảo sát và đánh giá sơ bộ sản phẩm và khu vực địa lý để phục vụ việc xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý;

- Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn làm căn cứ lập và nộp Hồ sơ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý;

- Thiết kế hệ thống nhận diện chỉ dẫn địa lý và sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý;

- Triển khai thí điểm một số hoạt động khai thác thương mại sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý.

(iii) Sản phẩm dự kiến

- Báo cáo điều tra, khảo sát thông tin, số liệu về sản phẩm và khu vực địa lý phục vụ việc đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý;

- Báo cáo cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ việc xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý;

- Hồ sơ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý được nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ;

- Bản thiết kế hệ thống nhận diện chỉ dẫn địa lý và sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý;

- Báo cáo kết quả triển khai thí điểm một số hoạt động hỗ trợ khai thác thương mại sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý.

3. Mọi chi tiết xin liên hệ:

Cục Sở hữu trí tuệ

(Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ)

386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: 04.35571843; 04.38583069 (198); Fax: 04.38588449

Email: 

tthotrotuvan@noip.gov.vn

 

 

Tệp đính kèm: Quyết định số 503/QĐ-BKHCN

 

 

 

 
 
  
  
* Mời bạn góp ý nội dung bài viết. Chân thành cám ơn!
Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện trong kế hoạch năm 2015 (Lĩnh vực: công nghệ thông tin – truyền thông)
Thông báo về việc mở lớp đào tạo an toàn bức xạ 2015
Thông báo mời tham gia Chương trình thí điểm hỗ trợ thương mại hóa các sản phẩm đổi mới sáng tạo (lần 1)
Thông báo xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện trong kế hoạch năm 2015
Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thông báo về việc tổ chức giải thưởng Tạ Quang Bửu
Cuộc thi Thiết kế kiểu dáng đồ trang sức ASEAN 2015
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2015
Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2014 và kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2015
Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng năm 2016
  
Liên Kết
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn