Thông báo
 
 Thông báo Quyết định ban hành các Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

Ngày 28 tháng 5 năm 2015, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 699/QĐ-TĐC về việc ban hành các Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam như sau:

1. ĐLVN 48:2015 Cân kiểm tra trọng tải xe cơ giới – Quy trình kiểm định

2. ĐLVN 225: 2015 Cân kiểm tra trọng tải xe cơ giới – Quy trình thử nghiệm

3. ĐLVN 259: 2015 Cân treo móc cẩu – Quy trình kiểm định

4. ĐLVN 260: 2015 Cân treo móc cẩu – Quy trình thử nghiệm

5. ĐLVN 266: 2015 Thước cuộn chuẩn – Quy trình hiệu chuẩn

6. ĐLVN 267: 2015 Xích chuẩn – Quy trình hiệu chuẩn

7. ĐLVN 269: 2015 Bộ thấu kính chuẩn – Quy trình hiệu chuẩn

8. ĐLVN 270: 2015 Quang kế chuẩn – Quy trình hiệu chuẩn

9. ĐLVN 277: 2015 Dung dịch chuẩn độ dẫn điện – Quy trình thử nghiệm

10. ĐLVN 278: 2015 Dung dịch chuẩn độ đục – Quy trình thử nghiệm

11. ĐLVN 279: 2015 Dung dịch chuẩn nồng độ oxy hòa tan – Quy trình thử nghiệm

12. ĐLVN 280: 2015 Dung dịch chuẩn PH – Quy trình thử nghiệm

13. ĐLVN 281: 2015 Dung dịch chuẩn tổng chất rắn hòa tan – Quy trình thử nghiệm

14. ĐLVN 282: 2015 Khí chuẩn thành phần SO2¬, CO2, CO, NOx – Quy trình thử nghiệm

Chi tiết tại tệp đính kèm:

- Quyết định số 699/QĐ-TĐC

 

 
 
Theo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, most.gov.vn
 
 
  
  
* Mời bạn góp ý nội dung bài viết. Chân thành cám ơn!
Thông báo về lớp tập huấn khai thác Cơ sở dữ liệu KHCN
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chủ trì dự án thực hiện trong kế hoạch năm 2015 thuộc Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao
Thông báo về việc xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia để bắt đầu thực hiện từ năm 2015
Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư thực hiện trong kế hoạch năm 2015
Thông báo về việc giao trực tiếp tổ chức chủ trì, chủ nhiệm Dự án KH&CN cấp quốc gia và tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ thuộc Dự án KH&CN cấp quốc gia để thực hiện trong kế hoạch năm 2015
Thông báo Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia
Thông báo lần 02 về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2015
Thông báo Danh mục tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2016 (đợt 1)
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2016
Thông báo tuyển cán bộ cho Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung (GKN) tại Việt Nam”
  
Liên Kết
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn