NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN >> PHIM KHOA HỌC KỸ THUẬT >>
Một số giống hoa đồng tiền mới trong vụ hè và cách chăm sóc - 29 phút
Kỹ thuật trồng rừng thực nghiệm với một số loại cây trồng - 18 phút
Phát triển kinh tế trang trại miền núi - 48 phút
Mô hình VAC tổng hợp - 14 phút
Đưa nghề trồng hoa vào sản xuất nông nghiệp - Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng
Phát triển nghề trồng hoa cây cảnh - Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng
Một số giống hoa đồng tiền mới trong vụ hè và cách chăm sóc - Trung tâm Thông tin KH&CN Đà Nẵng
Tiến bộ trong nghề trồng rau và hoa - Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng
Phát triển nghề trồng Lan - Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng
Phát triển kinh tế miền núi - Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng - 48 phút
Kỹ thuật trồng rừng thực nghiệm với một số loại cây trồng - Trung tâm Thông tin KH&CN Đà Nẵng - 18 phút
Trồng cây Chôm chôm - Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng - 28 phút
Kỹ thuật bón phân nén dúi sâu cho lúa - Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng - 29 phút
Thuốc trừ bệnh cây đa năng - 8 phút
Trang  1 2 3 4 5    7


  
Danh mục Công Nghệ & Thiết Bị
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn